Platforma zakupowa

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego dostawy 31 nowych lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o wyrażeniu w dniu 9 września 2019 r. przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. zgody na zaciągnięcie zobowiązania wobec konsorcjum firm NEWAG S.A. oraz NEWAG LEASE Sp. z o.o. s. k-a („Konsorcjum NEWAG”) związanego z dostawą 31 nowych lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych.

Zobowiązanie dotyczy: (i) dostawy 7 nowych lokomotyw wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy, (ii) dostawy 24 nowych lokomotyw dwunapięciowych, wyposażonych w systemy zasilania 3 kV DC i 25 kV 50 Hz AC (iii) dostawy oprogramowania oraz licencji niezbędnych do obsługi lokomotywy, (iv) dostawy zestawu fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów wchodzących w skład tzw. zestawu antyawaryjnego, (v) szkolenia i autoryzacji personelu PKP CARGO w zakresie utrzymania i eksploatacji lokomotyw.

Harmonogram zakłada dostawę łącznie 31 lokomotyw w tym: (i) w czwartym kwartale 2019 roku – 7 szt. wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy; (ii) w 2021 roku – 12 szt. w wersji dwunapięciowej; (iii) w 2022 roku – 12 szt. w wersji dwunapięciowej.

Wartość Umowy nie przekroczy kwoty 518,9 mln złotych netto.

Zakup nowych lokomotyw sześcioosiowych w przedstawionej konfiguracji jest istotnym elementem realizacji jednego z najważniejszych celów strategicznych Grupy PKP CARGO w zakresie efektywności operacyjnej, jakim jest modernizacja i optymalizacja zasobów taborowych i procesów utrzymaniowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR