Platforma zakupowa

Dokumenty istotne dla podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje wyniki głosowania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. nad uchwałami w sprawie wniosków o wystąpienie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) o udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.

Uchwały w sprawie udzielenia absolutoriów będą przedmiotem ZWZ PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku.