Platforma zakupowa

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2023 rok

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r. Zarząd PKP CARGO S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego PKP CARGO S.A. za 2023 r. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za 2023 r. (dalej łącznie zwanych: „Raportami”), z 27 marca 2024 roku na 23 kwietnia 2024 roku.

 

Zarząd PKP CARGO S.A. informuje, że wyżej opisana zmiana terminu publikacji Raportów odbywa się na skutek wniosku konsorcjum firm audytorskich Grant Thornton Polska P.S.A.
i Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. (zwanych także łącznie „Audytorem”), z którym PKP CARGO S.A. ma zawartą umowę na badanie sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę za lata 2021 – 2025 oraz świadczenie innych usług z uwagi na zmiany organizacyjne, jakie zaszły po stronie Audytora.

 

W związku z zaistniałymi okolicznościami Spółka jest zobligowana do przesunięcia daty przekazania do publicznej wiadomości ww. Raportów. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku nie ulegają zmianie.