Platforma zakupowa

Raport zintegrowany Grupy PKP CARGO za 2018 rok

Grupa PKP CARGO ogłosiła raport zintegrowany za 2018 rok. To drugi taki dokument w historii firmy, który pokazuje w sposób kompleksowy działalność Grupy PKP GARGO zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i w sferach: pracowniczej, społecznej i środowiskowej.

Publikacja raportu zintegrowanego ma charakter nieobligatoryjny i świadczy o stałym podnoszeniu standardów przejrzystości i komunikacji PKP CARGO ze wszystkimi interesariuszami Spółki.
Raport „PKP CARGO. Lider rynku usług logistycznych” został opublikowany w wersji on-line na stronie https://raportzintegrowany2018.pkpcargo.com/. Dokument w sposób przekrojowy przedstawia działalność Grupy w 2018 roku, przybliża specyfikę funkcjonowania na rynku, demonstruje, jak PKP CARGO przekłada zasoby ludzkie i materialne na wyniki i wartości.
– Poprzedni rok był bardzo dobrym okresem dla Grupy PKP CARGO, śmiem nawet twierdzić, że najlepszym w jej historii. Świadczą o tym zarówno wysokie wskaźniki przewozów, jak i znakomite wyniki finansowe. Przy czym te ostatnie pokazują, że rośnie efektywność naszej podstawowej działalności, gdyż tempo wzrostu przychodów było wyższe niż dynamika kosztów – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO.

Wykorzystany potencjał
Z raportu podsumowującego działalność przedsiębiorstwa w 2018 roku mogą korzystać wszyscy interesariusze Spółki: akcjonariusze, pracownicy Grupy PKP CARGO, analitycy, ekonomiści, bankowcy, eksperci rynku transportowego i inne osoby zainteresowane naszą działalnością. Raport podsumowuje wskaźniki ekonomiczne za 2018 roku, a warto zauważyć, że był to rok, gdy Grupa osiągnęła rekordowy poziom EBITDA – powyżej 900 mln zł.
– Jest to efekt skutecznego wykorzystania przez Grupę wysokiego tempa rozwoju gospodarczego oraz dyscypliny w obszarze zarządzania kosztami. W tym czasie kontynuowaliśmy ambitny program modernizacji taboru, jednocześnie dokonując redukcji zadłużenia – podkreśla Leszek Borowiec, członek zarządu ds. finansowych.
Raport zawiera szereg szczegółowych informacji dokumentujących działalność przewozową Grupy PKP CARGO, która w 2018 roku przewiozła 121,9 mln ton ładunków osiągając ponad 5,24 mld zł przychodu.

– Dobre wyniki PKP CARGO to efekt konsekwentnie realizowanej polityki handlowej w ostatnim okresie. Sukces ten jest potwierdzeniem wzrostu zaufania do Grupy PKP CARGO oraz oznaką dobrej współpracy z naszymi Partnerami biznesowymi – mówi Grzegorz Fingas, członek zarządu ds. handlowych.

Grupa PKP CARGO współpracuje z największymi polskimi i światowymi grupami kapitałowymi. Kluczowe procesy budujące wartość PKP CARGO obejmują sprzedaż, przygotowanie i realizację przewozów. W celu wzmocnienia możliwości operacyjnych Grupy, PKP CARGO inwestuje w zakupy nowych lokomotyw i platform intermodalnych.
– Poszerzanie naszego potencjału przewozowego ma na celu sprostanie zwiększonym potrzebom przewozowym, a także poprawę efektywności działania poprzez wprowadzenie innowacji i zmian technicznych. Równocześnie jest to rok, w którym rozpoczęto wdrażanie szeregu inicjatyw organizacyjnych, które poprawiły naszą skuteczność i wydajność operacyjną – mówi Witold Bawor, członek zarządu ds. operacyjnych.

Kompleksowe ujęcie
Raport zintegrowany, oprócz wskaźników ekonomicznych i informacji o potencjale przewozowym Grupy PKP CARGO, zawiera także dane poświęcone jej pracowniczej, społecznej i środowiskowej działalności. PKP CARGO już od 10 lat angażuje się w inicjatywy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu.
– Jako firma odpowiedzialna społecznie, PKP CARGO zarządza procesem przewozowym w poszanowaniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w sferze ekonomicznej, społecznej i ekologicznej – przekonuje Zenon Kozendra, członek zarządu, przedstawiciel pracowników. – W ten sposób profesjonalne realizowanie celów biznesowych Spółka łączy z odpowiedzialną postawą względem pracowników, kontrahentów i środowiska naturalnego – dodaje.

Wszystkie te obszerne informacje dotyczące działalności Grupy PKP CARGO w 2018 roku dostępne są on-line dla wszystkich zainteresowanych profilem zadań największego kolejowego operatora towarowego w Polsce. Raport dostępny jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Zawiera liczne infografiki, które obrazowo przedstawiają kluczowe dla Spółki treści oraz bogate repozytorium archiwalnych informacji – np. raporty okresowe, newslettery oraz prezentacje.

Raport zintegrowany Grupy PKP CARGO został oparty o wytyczne IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz o najnowsze standardy raportowania określone za pomocą wskaźników GRI (Global Reporting Initiative). Zostanie zgłoszony do prestiżowego konkursu the Best Annual Report organizowanym przez IRIP w kategorii raportu online oraz kategorii raport zintegrowany.