Platforma zakupowa

Rada Nadzorcza powołała Macieja Libiszewskiego na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu PKP CARGO

Rada Nadzorcza spółki PKP CARGO SA oddelegowała do pełnienia obowiązków prezesa PKP CARGO Macieja Libiszewskiego. Rada Nadzorcza powierzyła Maciejowi Libiszewskiemu pełnienie tej funkcji do 18 marca 2016 roku.

Maciej Andrzej Libiszewski jest z wykształcenia prawnikiem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie Polsko-Niemieckie Studium Finansów, Zarządzania i Marketingu. Posiada doświadczenie w pracy na wysokich stanowiskach zarządczych z potwierdzoną zdolnością do prowadzenia zespołów interdyscyplinarnych i złożonych projektów. Doświadczony negocjator, wielokrotnie kończący spory ze stroną społeczną zawarciem porozumienia. Autor programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych związanych z finansowymi elementami funkcjonowania spółek prawa handlowego. Prowadził działalność gospodarczą, następnie pracował w firmach związanych z transportem. Wielokrotny członek rad nadzorczych oraz zarządów państwowych, samorządowych i prywatnych spółek kapitałowych (w tym członek rady nadzorczej i członek zarządu PKP CARGO S.A. w latach 2005-2008). W latach 2001-2015 związany zawodowo z sektorem transportu. Posługuje się językiem angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Obecnie w zarządzie PKP CARGO zasiadają p.o. prezesa Maciej Libiszewski oraz członkowie zarządu: Jacek Neska (ds. handlowych), Łukasz Hadyś (ds. finansowych), Wojciech Derda (ds. operacyjnych) oraz Dariusz Browarek (Przedstawiciel Pracowników).