Platforma zakupowa

Przewozy towarowe w listopadzie 2019 roku wg danych GUS

W listopadzie 2019 roku rynek towarowych przewozów kolejowych ogółem skurczył się r/r i m/m, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej. Grupa PKP CARGO przewiozła w Polsce w tym okresie 8,1 mln ton towarów, a praca przewozowa wykonana przez Grupę wyniosła 2,0 mld tkm.

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostaje w trendzie spadkowym r/r od grudnia 2018 roku. W listopadzie 2019 roku dynamika spadku była równa -8,9 proc. r/r. W tym okresie wolumen przetransportowanych ładunków wyniósł 19,5 mln ton.

Zmniejszenie przewozów rynku odnotowano również w ujęciu miesiąc do miesiąca (-7,3 proc.), m.in. z uwagi na niekorzystny układ kalendarza (mniejsza liczba dni roboczych) oraz silny spadek produkcji przemysłowej (-5,8 proc.). W listopadzie 2019 r. wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce praca przewozowa skurczyła się r/r ósmy miesiąc z rzędu i wyniosła 4,5 mld tkm (-10,8 proc.). Analogicznie jak w ujęciu masy towarowej, praca przewozowa rynku silnie zmniejszyła się także w ujęciu miesiąc do miesiąca (-7,8 proc.).

W okresie styczeń-listopad 2019 roku koleją w Polsce przetransportowano łącznie 216,6 mln ton ładunków (-5,8 proc. r/r), natomiast wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 50,6 mld tkm (-7,6 proc. r/r).

W listopadzie 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła w Polsce 8,1 mln ton towarów, co oznacza spadek o 8,9 proc. w stosunku do października 2019 roku. Praca przewozowa wykonana przez Grupę wyniosła 2,0 mld tkm (-10,0 proc.). W ujęciu miesiąc do miesiąca Grupa PKP CARGO odnotowała na krajowym rynku zwiększone przewozy cementu (+19,8 proc.) oraz nawozów sztucznych (+17,8 proc.).

– Rynek kolejowych przewozów towarowych, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, nadal odnotowywał spadki. Branża kolejowa oczekuje jednak, że w 2020 roku przewozy będą miały tendencję wzrostową, zwłaszcza w drugiej połowie roku – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Wynika to ze specyfiki naszej gospodarki, gdzie dominują przewozy ładunków masowych, a akurat w tym segmencie mamy przez cały 2019 rok do czynienia z mniejszymi przewozami kruszyw (z powodu wstrzymania części inwestycji infrastrukturalnych) i rud metali (głównie z powodu wygaszania wielkiego pieca w hucie w Krakowie), a także węgla (na skutek dużych zapasów nagromadzonych w elektrowniach) – dodaje prezes Warsewicz.

W okresie styczeń-listopad 2019 roku pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły w Polsce 91,6 mln ton towarów, co oznacza spadek o 10,6 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 roku. Praca przewozowa wykonana przez Grupę w tym okresie wyniosła 23,0 mld tkm i była niższa o 13,8 proc. r/r