Platforma zakupowa

Przewozy towarowe w lipcu 2019 roku

W lipcu 2019 roku rynek towarowych przewozów kolejowych w Polsce ponownie skurczył się r/r, zarówno w ujęciu masy towarowej (-3,7 proc.), jak i pracy przewozowej (-8,5 proc.). Dynamika spadku r/r rynku była jednak niższa niż w czerwcu br. Grupa PKP CARGO przewiozła w lipcu o 8,5 proc. więcej towarów w stosunku do czerwca br. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła także praca przewozowa wykonana przez Grupę.

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce kurczył się r/r ósmy miesiąc z rzędu, a wolumen przewiezionych ładunków był równy 20,4 mln ton (-3,7 proc. r/r). Dynamika spadku r/r była również znacznie niższa niż w czerwcu (-10,7 proc.) oraz maju (-6,2 proc.) br. W lipcu 2019 roku czwarty miesiąc z rzędu zmniejszała się także r/r wykonana przez rynek praca przewozowa, która wyniosła w tym okresie 4,7 mld tkm (-8,5 proc.). Podobnie jak w ujęciu masy towarowej, dynamika spadku była jednak niższa niż w czerwcu br. (-10,2 proc.). Analogicznie jak w ujęciu masy towarowej, praca przewozowa rynku zwiększyła się względem czerwca (+6,2 proc. m/m). W pierwszych siedmiu miesiącach 2019 roku przewieziono łącznie 137,5 mln ton ładunków (-4,9 proc. r/r). Wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 32,3 mld tkm (-5,6 proc. r/r).

W okresie styczeń-lipiec 2019 roku pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły 58,3 mln ton towarów, co oznacza spadek o 8,2 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Praca przewozowa osiągnięta przez Grupę w pierwszych siedmiu miesiącach 2019 roku wyniosła 14,8 mld tkm i była niższa o 10,5 proc. r/r.

Natomiast w lipcu 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 8,3 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w stosunku do czerwca br. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła także praca przewozowa wykonana przez Grupę. Wyniosła 2,1 mld tkm (+7,5 proc.). Wzrosty te wynikają m.in. ze zwiększonych przewozów węgla kamiennego (+7,6 proc. m/m), kruszyw (+13,0 proc. m/m) oraz intermodalnych (+14,4 proc. m/m) m.in. z portów morskich do terminali w głębi kraju. W porównaniu z czerwcem br. Grupa PKP CARGO zanotowała także wzrosty w sektorze przewozów rudy (+15,9 proc.) oraz metali i wyrobów (+14,9 proc.).

– Te dane wskazują, iż sytuacja na rynku kolejowych przewozów towarowych zaczęła się poprawiać, dlatego realny jest scenariusz, że druga połowa 2019 roku będzie dla naszej branży i Grupy o wiele lepsza niż pierwsze sześć miesięcy tego roku – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Grupa PKP CARGO odnotowała w lipcu 2019 roku zwiększone względem analogicznego okresu roku poprzedniego przewozy koksu i węgla brunatnego. Przewieziono 349 tys. ton tych towarów, co oznacza wzrost aż o 41,4 proc. r/r oraz o 17,2 proc. w porównaniu z lipcem 2017 roku. O 5,4 proc. r/r wzrosły także przewozy w tym sektorze w okresie styczeń-lipiec.

Wzrost przewozów Grupy nastąpił także w przewozach intermodalnych. W lipcu br. przetransportowano 706 tys. ton ładunków intermodalnych, co oznacza wzrost o 16,7 proc. w porównaniu z 2018 rokiem i o 24,1 proc. w stosunku do lipca 2017 roku. W tej grupie towarów odnotowano także wzrost przewozów w okresie styczeń-lipiec – o 5,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku i o 18,6 z 2017 rokiem.

W lipcu br. w porównaniu z lipcem 2018 roku w Grupie PKP CARGO o 19 tys. ton wzrosły przewozy innych płodów rolnych (+97,6 proc). Były także wyższe o 67,4 proc. r/r w okresie styczeń-lipiec 2019 roku.