Platforma zakupowa

Przewozy towarowe koleją w sierpniu 2020 roku według danych GUS

W sierpniu 2020 roku wolumen przewozów towarowych całego rynku kolejowego w Polsce zwiększył się m/m trzeci miesiąc z rzędu w ujęciu masy towarowej i czwarty miesiąc z rzędu w ujęciu pracy przewozowej. Wynikało to m.in. ze stopniowej normalizacji życia gospodarczego po okresie „lockdownu” spowodowanego pandemią COVID-19. Zwiększone m/m przewozy kolejny raz odnotowała także Grupa PKP CARGO.

Po szybkim „odrabianiu strat” w czerwcu i lipcu 2020 roku, sierpień przyniósł jednak wyraźne wyhamowanie tempa odbicia oraz odbudowy koniunktury w przemyśle, na co wskazują najnowsze dane o aktywności ekonomicznej, tj. słaba kondycja budownictwa, realna sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa (w sierpniu 2020 roku wzrosła o 1,5 proc. r/r jednak wyniki wyraźnie obniżył spadek wydobycia w górnictwie, produkcji energii elektrycznej oraz dóbr inwestycyjnych). Nadal występuje spadek produkcji w działach istotnych z punktu widzenia transportu towarów koleją, np. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego, w produkcji maszyn i urządzeń czy produkcji metali. Choć w ujęciu rok do roku rynek kolejowy w dalszym ciągu pozostawał w trendzie spadkowym, to w wartościach bezwzględnych wolumen przewozu w sierpniu 2020 roku był drugim najwyższym od początku br. w ujęciu masy towarowej, oraz najlepszym wynikiem tego roku w zakresie zrealizowanej przez kolej pracy przewozowej.

W sierpniu 2020 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostawał nadal w trendzie spadkowym r/r, lecz dynamika spadku wyraźnie wyhamowała (do -3,5 proc. r/r wobec -10,8 proc. r/r w lipcu, czy -8,4 proc. r/r w czerwcu 2020 roku). Jednocześnie w wartościach bezwzględnych wolumen przewozu wyniósł w sierpniu 2020 roku 18,5 mln ton, tj. pomimo spadku r/r równocześnie trzeci raz z rzędu zwiększył się względem poprzedniego miesiąca (+1,9 proc. m/m).
W sierpniu 2020 roku wykonana przez rynek praca przewozowa skurczyła się r/r w jeszcze mniejszym stopniu, do poziomu 4,4 mld tkm (-1,1 proc. r/r). Równocześnie czwarty już miesiąc z rzędu odnotowano wzrost pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (+5,2 proc. m/m).
W pierwszych ośmiu miesiącach br. przetransportowano w sumie 139,2 mln ton towarów (-11,2 proc. r/r). Wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 32,4 mld tkm (-11,9 proc. r/r).
W sierpniu 2020 roku Grupa PKP CARGO przetransportowała łącznie na krajowym rynku 7,3 mln ton towarów (-9,4 proc. r/r), a praca przewozowa wyniosła 1,8 mld tkm (-9,2 proc. r/r). Warto jednak zauważyć, że kolejny miesiąc z rzędu wzrastały przewozy Grupy miesiąc do miesiąca – w ujęciu masy towarowej był to wzrost o 4,6 proc., a pod względem pracy przewozowej o 6,8 proc. W sierpniu Grupa PKP CARGO odnotowała zwiększone m/m przewozy: intermodalne (+15,0 proc.), kamienia, żwiru i wapna (+5,7 proc.), węgla kamiennego (+5,4 proc.), nawozów sztucznych (+13,7 proc.) oraz koksu i węgla brunatnego (+8,9 proc.).

– Warto zauważyć, że w sierpniu dynamika naszych przewozów była wyższa niż u konkurencji. Dlatego udziały rynkowe Grupy PKP CARGO wzrosły zarówno w ujęciu masy towarowej – do prawie 40 proc., jak i pracy przewozowej – do około 41 proc. – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Cieszy nas to, że przewozy wzrosły w prawie wszystkich naszych głównych segmentach, a najlepiej to wygląda w przewozach intermodalnych. Ten sektor to przyszłość kolei – dodaje Czesław Warsewicz.

W okresie styczeń-sierpień 2020 roku w sumie Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku 53,5 mln ton towarów (-19,3 proc. r/r), a praca przewozowa wykonana w tym czasie wyniosła 13,5 mld tkm (-19,4 proc. r/r). Jeśli na rynku utrzymają się dotychczasowe trendy i kolej będzie odrabiać straty w przewozach, to w kolejnych miesiącach te wskaźniki powinny się poprawiać.