Platforma zakupowa

Wykaz kodów opłat stosowanych na fakturach wystawianych przez PKP CARGO S.A. za usługi przewozowe i dodatkowe