Platforma zakupowa

WOT – Wykaz odległości taryfowych. Obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.