Platforma zakupowa

WOT – Wykaz odległości taryfowych. Obowiązuje od 1 lipca 2019 r.