Platforma zakupowa

WOT – Wykaz odległości taryfowych. Obowiązuje od 01 stycznia 2018 r.