Platforma zakupowa

DIUM – Jednolity wykaz odległości dla międzynarodowych przewozów towarowych (DIUM PL). Obowiązuje od 11 grudnia 2016 r.