Platforma zakupowa

DIUM – Jednolity wykaz odległości dla międzynarodowych przewozów towarowych (DIUM PL). Obowiązuje od 10 grudnia 2023 r.