Platforma zakupowa

DIUM – Jednolity wykaz odległości dla międzynarodowych przewozów towarowych (DIUM PL). Obowiązuje od 1 lipca 2024 r.