Platforma zakupowa

Prezes PKP S.A. przewodniczącym UIC

3 lipca br. Alan Beroud, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP, został wybrany na przewodniczącego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). To największa globalna organizacja kolejowa zrzeszająca prawie 200 podmiotów z około 100 państw.

Podczas spotkania statutowego UIC w Lizbonie, które odbyło się 2-3 lipca br., prezes Alan Beroud przedstawił założenia i priorytety swojego przewodnictwa w organizacji na najbliższe lata. Główne zadania to m.in. większe zaangażowanie kolei z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe oraz prace UIC w zakresie innowacji i najnowszych technologii dla kolei, rozwijanie współpracy interregionalnej, a także promowanie kolei jako kluczowego elementu zrównoważonego transportu i efektywnych łańcuchów logistycznych, szczególnie w kontekście globalnych wyzwań klimatycznych.

Objęcie przez Alana Beroud funckji przewodniczącego UIC to  dla Polski prestiżowe wyróżnienie, które podkreśla rolę i znaczenie naszego kraju na arenie międzynarodowej. Umożliwia większe zaangażowanie w globalne projekty i inicjatywy badawczo-rozwojowe, zwłaszcza w obszarze cyfryzacji kolei, rozwoju kolei dużych prędkości i euroazjatyckich kolejowych szlaków towarowych, a także wzmacniania odporności i bezpieczeństwa kolei w kontekście obecnych i przyszłych wyzwań klimatycznych oraz geopolitycznych.

Prezes Alan Beroud podziękował członkom UIC za zaufanie i zapewnił, że będzie nie tylko kontynuował dobre przewodnictwo PKP, ale wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu strategicznymi programami i projektami inwestycyjnymi w sektorze kolejowym, energetycznym i budowlanym, by dać inicjatywom kolejowym nową dynamikę i świeże spojrzenie.

W ostatnich latach kraje Europy Środkowo-Wschodniej, regionu z którego pochodzę i który mam zaszczyt reprezentować, przekonały się szczególnie, jak ważną rolę odgrywa kolej. Nie tylko jako kluczowe ogniwo w łańcuchach logistycznych, ale także jako element bezpieczeństwa i odporności państwa. Wiele zagadnień omawianych na forum UIC, wyzwań, przed którymi stoi nasza branża, ma jednak charakter bardziej uniwersalny i globalny, stąd tak istotne jest istnienie i rozwój tej organizacji, nazywanej niekiedy „kolejowym ONZ

Alan Beroud prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP, nowy przewodniczący UIC

Dwudniowa wizyta delegacji PKP S.A. w Lizbonie była również okazją do spotkań dwustronnych z przedstawicielami kolei zagranicznych, w tym z przedstawicielami Kolei Japońskich. Polską stronę, obok prezesa zarządu PKP S.A. i Grupy PKP Alana Berouda, reprezentował Tomasz Lachowicz, dyrektor Przedstawicielstwa PKP w Brukseli. Delegacji japońskiej przewodniczył Yuji Fukasawa, prezes zarządu Kolei Japońskich (Japan Railway East). Omówiono m.in. wizję rozwoju UIC w najbliższych latach, aktualne priorytety Kolei Japońskich i ich ocenę sytuacji w regionie UIC Azja-Pacyfik, a także możliwości wykorzystania wiedzy i doświadczenia Japonii w budowaniu kolei dużych prędkości oraz wymiany najlepszych praktyk w zakresie komercjalizacji i bezpieczeństwa dworców kolejowych.