Platforma zakupowa

Powołano Radę Prezesów. EBITDA Grupy PKP CARGO w 2018 ma wynieść 778,7 mln zł

W dniu 7 maja br. spółka PKP CARGO powołała Radę Prezesów w celu integracji i optymalizacji procesów w ramach Grupy PKP CARGO. Rada, której skład tworzą prezesi głównych spółek Grupy, powołała cztery komitety sterujące, w tym komitet ds. aktualizacji strategii Grupy, który do końca bieżącego roku ma przygotować uaktualnioną krótko-, średnio- i długookresową strategię rozwoju. Ponadto Rada przyjęła plan działalności Grupy PKP CARGO na 2018 rok, który zakłada EBITDA Grupy w wysokości 778,7 mln zł, tj. o 10,9% wyższy niż w 2017 roku, przy planowanej masie przewiezionych towarów w wysokości 125,9 mln ton, co da udział Grupy w polskim rynku przewozów na koniec 2018 roku w wysokości 53,9% według pracy przewozowej i będzie wyższy o 2,3 punktu procentowego w stosunku do 2017 roku.

Powołanie Rady Prezesów jest początkiem odzyskiwania udziału Grupy PKP CARGO w rynku oraz stanowi ważny impuls w realizacji konsekwentnej polityki poprawy wyników Grupy – powiedział Czesław Warsewicz, prezes Zarządu PKP CARGO S.A.