Platforma zakupowa

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.; Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.; Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

RADA NADZORCZA PKP CARGO S.A.z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A.
ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

I. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.;
II. Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.;
III. Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. obejmuje obecną kadencję i kadencję następną.

Szczegóły dotyczące postępowania kwalifikacyjnego znajdują się w załączniku ” PKP CARGO_PostepowanieKwalifikacyjne_Zarzad.pdf”.