Platforma zakupowa

Porozumienie ze związkami

Związki zawodowe porozumiały się z zarządem PKP CARGO S.A. w sprawie zmian w systemie wynagradzania pracowników.

Głównym punktem porozumienia jest wprowadzenie zasady, że wzrost wynagrodzeń będzie powiązany z wydajnością. I dlatego też zarząd będzie pracować nad zbudowaniem systemu motywacyjnego, który da możliwość osiągania wyższych zarobków przez najbardziej produktywnych pracowników. Wspólnym celem jest, aby taki system mógł obowiązywać już w 2019 roku.

– Trzeba zauważyć to, że postulat powiązania pensji z wydajnością był podnoszony przez samych związkowców. Strona społeczna wykazała zrozumienie dla zasady, że wzrost kosztów wynagrodzeń musi iść w parze ze wzrostem wydajności. Takie podejście jest zbieżne z punktem widzenia zarządu  – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Chcemy płacić więcej pracownikom, ale musimy też, jako przedsiębiorstwo dbać o to, aby nie doszło do wzrostu kosztów jednostkowych na tono-km – podkreśla prezes Warsewicz.

Szef PKP CARGO zwraca też uwagę na to, iż nowy system wynagradzania nie spowoduje pogorszenia wskaźników finansowych spółki.