Platforma zakupowa

Porozumienie płacowe w PKP CARGO S.A. kończy spór zbiorowy

Zarząd PKP CARGO S.A. i związki zawodowe działające w spółce podpisały dzisiaj porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Tym samym w PKP CARGO S.A. zakończył się spór zbiorowy.

Zawarte porozumienie zakłada przyznanie pracownikom Spółki podwyżki wynagrodzenia z  dniem 1 stycznia 2023 r. Szacowany przez Spółkę koszt podwyżek wyniesie ok. 166 mln zł.

Podwyżki uzgodnione w niniejszym porozumieniu wyczerpują postulaty Strony Społecznej dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku i tym samym skutkują zakończeniem sporu zbiorowego w PKP CARGO S.A. wszczętego w 2022 roku.

 Cieszę się, że Zarządowi i stronie społecznej udało się osiągnąć porozumienie płacowe i tym samym zakończyć spór zbiorowy w naszej spółce – mówi Dariusz Seliga, prezes PKP CARGO S.A. – Dzięki temu porozumieniu zapewniliśmy spokój społeczny w przedsiębiorstwie, co na pewno wpłynie pozytywnie na realizację naszych zadań przewozowych wynikających z umów z klientami – podkreśla Dariusz Seliga.

Prezes PKP CARGO wskazuje, że dla władz spółki jednym z głównych priorytetów jest troska o kapitał ludzki.

– Zarządowi zależy na tym, aby poprawiać warunki pracy w PKP CARGO S.A., a jednym z elementów tych warunków są wynagrodzenia. Dlatego decyzją obecnego Zarządu było wdrożenie podwyżek płac w Spółce od 1 czerwca 2022 roku. Skala podwyżek uwzględnia możliwości finansowe Spółki i dlatego chciałbym też podziękować naszym partnerom ze związków zawodowych za osiągnięty kompromis – powiedział Dariusz Seliga.