Platforma zakupowa

Porozumienie o współpracy PKP CARGO S.A. i SWWS

PKP CARGO S.A. i Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości podpisały dziś porozumienie o współpracy w obszarach działalności badawczo-eksperckiej, szkoleniowo-dydaktycznej, edukacyjno-promocyjnej oraz wydawniczej.

Współpraca obejmuje udział PKP CARGO S.A. w przedsięwzięciach prowadzonych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS), takich jak inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, powoływanie zespołów zadaniowych do realizacji projektów badawczych oraz komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki. Współpraca między PKP CARGO S.A. i SWWS zakłada także organizowanie konferencji i seminariów naukowych, doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy, organizowanie szkoleń oraz kursów oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

– Współpraca z uczelniami wyższymi jest dla nas bardzo ważna, bo przyczynia się do symbiozy naszej Spółki z nauką. PKP CARGO nie pierwszy raz nawiązuje bliskie relacje z ośrodkami naukowymi w celu wykorzystania wiedzy do rozwoju Spółki. Współpraca nauki i przemysłu buduje bowiem kompetencje organizacji – powiedział Czesław Warsewicz, prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

– Tak duża firma, jak PKP CARGO, działająca nie tylko w Polsce, ale także za granicą, przewożąca wiele towarów, posiadająca wiele obiektów, pojazdów i wielu pracowników, potrzebuje sprawnego zarządzania, a zarządzanie bezpieczeństwem jest jednym z kluczowych elementów. W tym obszarze jest bardzo dużo wyzwań, dlatego tak istotna jest ciągła dbałość o bezpieczeństwo. My zajmujemy się tym obszarem ze strony naukowej i badawczej, mamy na uczelni przedstawicieli różnych zawodów, którzy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, np. w zakresie ochrony organizacji czy prowadzenia szkoleń. Dla nas natomiast współpraca z PKP CARGO ma służyć rozwojowi naszych kadr akademickich, które mogą się doskonalić, odnosząc działania teoretyczne do zastosowań praktycznych – powiedział gen. dr Marcin Strzelec, rektor SWWS.