Platforma zakupowa

Polsko-włoska współpraca kolejowa

PKP CARGO S.A. zwiększa swoją aktywność w obszarze transeuropejskiego korytarza transportowego północ-południe. W tym celu PKP CARGO zacieśnia relacje z włoską spółką Mercitalia Rail. Podczas rozmów Czesława Warsewicza, prezesa PKP CARGO S.A. , z Gian Paolo Gotellim, szefem Mercitalia Rail, uzgodniono, że w ciągu najbliższych kilku tygodni zostanie podpisany list intencyjny w sprawie ustalenia strategicznego partnerstwa na rzecz wspólnego rozwijania produktów intermodalnych.

Porozumienie będzie zakładało, po pierwsze, poprawę jakości funkcjonowania kolejowego korytarza transportowego Tarvisio-Wrocław. Po drugie – spowoduje powołanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli obu spółek, której celem będzie opracowanie zasad współpracy oraz przygotowanie nowej oferty produktowej odpowiadającej na zapotrzebowanie rynku. Ta nowa oferta ma też spowodować podniesie poziomu obsługi kluczowych klientów obu spółek.

Korytarz północ-południe zajmuje ważne miejsce na mapie transportowej Europy, gdyż w obszarze jego oddziaływania mieszka około 180 milionów ludzi, a prognozy demograficzne mówią o dalszym wzroście liczby ludności. Ponadto państwa leżące wzdłuż tego szlaku wykazują się dużą dynamiką wzrostu PKB, co oznacza także rosnące zapotrzebowanie na usługi transportowe. I te okoliczności otwierają dobre perspektywy przed PKP CARGO. – Zagraniczna ekspansja jest to jedno ze strategicznych kierunków rozwoju naszej spółki w najbliższych latach – mówi Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP CARGO.

Prezes zaznacza, że współpraca z Włochami to kolejny krok w rozwijaniu międzynarodowej współpracy przez największego polskiego towarowego przewoźnika kolejowego. I przypomina, że w czerwcu br. została podpisana przez PKP CARGO umowa z Kolejami Litewskimi, otwierająca nowe możliwości zwiększenia wymiany gospodarczej pomiędzy oboma państwami przy wykorzystaniu trasy kolejowej Rail Baltica. Ta magistrala będzie także częścią korytarza łączącego państwa bałtyckie z Polską i krajami leżącymi na południe od nas, w rejonie Morza Czarnego i Adriatyku.