Platforma zakupowa

Polska-Białoruś: sprawniejszy transport towarów

15 lutego br. w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie kierownictw spółek Grupy PKP z delegacją Kolei Białoruskiej, podczas którego omówiono m.in. dotychczasową współpracę oraz perspektywy rozwoju przewozów towarowych w 2018 roku. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele PKP S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych, PKP Intercity, PKP CARGO i PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej.

Na zaproszenie Krzysztofa Mamińskiego, prezesa zarządu PKP S.A. (i p.o. prezesa zarządu PKP CARGO S.A.) odbyły się rozmowy kierownictw spółek wchodzących w skład Grupy PKP z przedstawicielami Kolei Białoruskiej (Belaruskaja Chygunka) pod przewodnictwem naczelnika Władimira Morozowa. Podczas spotkania omówione zostały główne kierunki współpracy kolei w różnych obszarach jej działalności. Szefowie PKP S.A. i BCz potwierdzili wolę dalszej dobrej, dwustronnej współpracy pomiędzy kolejami podczas realizacji międzynarodowych przewozów kolejowych. Jednym z tematów była organizacja przewozów towarowych w zeszłym roku i perspektywy ich rozwoju w 2018 roku, m.in. w kontekście prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w latach 2018-2020.

Na spotkaniu przedstawione zostały także wyniki prac wspólnej grupy roboczej ds. analizy operacyjnej przekazywania ładunków przez białorusko-polskie przejścia graniczne i działań podjętych w celu zapewnienia bezproblemowego kierowania pociągów w relacjach Wschód – Zachód – Wschód. Jednymi z omawianych koncepcji było skierowanie części ładunków na przebiegającą przez Polskę linię szerokotorową (LHS) oraz wznowienie ruchu towarowego przez przejście graniczne Czeremcha – Wysokie Litewskie. Wynika to zarówno z rosnących przewozów towarowych między Polską i Białorusią (w tym wzrostu liczby pociągów kursujących do i z Chin), jak również z faktu zaplanowanych przez PKP PLK inwestycji w ramach realizacji projektu LCS Terespol.

Podczas spotkania prezes Krzysztof Mamiński oraz Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. podpisali dodatkowe porozumienie do umowy o wzajemnych rozrachunkach między PKP S.A. a Zjednoczeniem Państwowym „Kolej Białoruska” za przewozy kolejowe w komunikacji międzynarodowej.

Spotkanie potwierdziło dobrą współpracę pomiędzy Grupą PKP a Koleją Białoruską, budowanej na przestrzeni wielu lat z sukcesem, pomimo wielu wyzwań i trudności.