Platforma zakupowa

Pociągi operatorskie z Gdańska i Małaszewicz

PKP CARGO CONNECT, spółka zależna PKP CARGO S.A., uruchomiła pociągi operatorskie w ramach produktu CONNECT OPERATOR. Pierwsze stałe połączenie to trasy Gdańsk – Gliwice – Piacenza oraz Małaszewicze/Brześć – Gliwice – Piacenza i Małaszewicze/Brześć – Gliwice – Gdańsk, ale stopniowo sieć pociągów operatorskich będzie rozszerzana.

Obie relacje są obsługiwane na razie trzy razy w tygodniu o stałych porach. Wybór akurat tych destynacji wynika z uwarunkowań rynkowych – Gdańsk to największy port kontenerowy nad Morzem Bałtyckim, a Małaszewicze to główne miejsce przeładunku pociągów podążających Nowym Jedwabnym Szlakiem między Chinami a Unią Europejską. Dostęp do pociągów operatorskich mają wszyscy klienci, a zlecenia przewozu ładunków są realizowane w praktyce z dnia na dzień. W ramach usługi możliwe jest zapewnienie transportu kontenerów ciężarówkami z terminala kolejowego do odbiorców ładunków. – To jest właśnie główna idea i atut pociągów operatorskich: one mają stały dzień i godzinę odjazdu ze stacji początkowej i przyjazdu do punktu docelowego. Klienci wiedzą więc, że jak nadadzą ładunek to on o tej właśnie godzinie odjedzie i przyjedzie – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

W kolejnych miesiącach planowane jest rozszerzenie sieci pociągów operatorskich, obejmie ona także połączenia między portami w Gdańsku i Gdyni a terminalami PKP CARGO CONNECT w Warszawie i Poznaniu. Składy będą też kierowane do innych terminali Grupy PKP CARGO zlokalizowanych w Polsce i za granicą, możliwa jest też współpraca z terminalami należącymi do zewnętrznych podmiotów. Jednocześnie rosła będzie częstotliwość kursowania pociągów CONNECT OPERATOR.

– Rozwijanie tej usługi to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, bo wiele firm chce korzystać z kolei, ale oczekują od nas lepszej oferty rynkowej i my im ją dajemy – podkreśla Czesław Warsewicz. – Pociągi operatorskie podnoszą więc atrakcyjność kolei jako środka transportu towarów – zwraca uwagę prezes Warsewicz.

W przypadku pociągów operatorskich atrakcyjny jest także czas przejazdu. Trasę między Gdańskiem a Warszawą lub Poznaniem składy pokonują w 8 godzin, a z Gdańska do Gliwic w 10 godzin, ale realne jest skrócenie czasu przejazdu pociągów. Cała trasa z Gdańska do Piacenzy lub z Małaszewicz do Piacenzy będzie zaś pokonywana nawet w trzy dni, co już stanowi znaczne skrócenie czasu przejazdu w porównaniu z konwencjonalnymi pociągami.

Prezes Czesław Warsewicz mówi, iż usługa CONNECT OPERATOR jest przykładem realizowania strategii rozwoju całej Grupy, gdzie jako jeden z najważniejszych celów ujęto rozwijanie połączeń intermodalnych i przekształcanie PKP CARGO z przewoźnika kolejowego w operatora logistycznego. Ten proces już wyraźnie widać, wystarczy tylko spojrzeć na strukturę przewozów Grupy PKP CARGO, gdzie intermodal stanowi ponad 15 proc. pracy przewozowej, czyli ponad dwa razy więcej niż 4-5 lat temu. – Gospodarka na świecie i w Polsce się zmienia, idzie w kierunku jeszcze większej konteneryzacji. Kryzys wywołany przez epidemię koronawirusa może ten proces najwyżej nieco spowolnić, ale nie zatrzymać – wyjaśnia Czesław Warsewicz. – Jesteśmy również zainteresowani uruchomieniem w najbliższym czasie stałego połączenia z Chinami w celu wsparcia eksportu polskiej żywności. Widzimy bowiem duże zainteresowanie taką usługą ze strony polskich producentów – dodaje prezes Warsewicz.