Menu
Strefa klienta

Zapytanie ofertowe

INFOLINIA
0 801 022 042 (z telefonów stacjonarnych)
32 722 14 14 (z telefonów komórkowych)

TOWAR


ORGANIZACJA PRZEWOZÓW


RELACJE PRZEWOZOWE


Relacja przewozowa: 1


INFORMACJE DODATKOWE


DANE TELEADRESOWE / KONTAKTOWE


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PKP CARGO S.A. z siedzibą: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@pkpcargo.com; tel.:(22) 391-46-65.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: nazwa firmy, kod pocztowy, miejscowość, imię, nazwisko, nr telefonu, nr faksu i adres e-mail, w celu nawiązania kontaktu i przygotowania ofert handlowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. jako usprawiedliwiony interes administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się