Menu
Kim jesteśmy

Strategia 2019 - 2023

Grupa PKP CARGO - Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze "Trójmorza" i na Nowym Jedwabnym Szlaku

Do głównych celów strategicznych Grupy PKP CARGO na lata 2019–2023 należą:

Rozwój transportu intermodalnego Grupy PKP CARGO w korytarzu Północ-Południe oraz na Nowym Jedwabnym Szlaku

Inicjatywy strategiczne Grupy PKP CARGO

Schemat działań zrealizowanych w ramach obowiązującej Strategii w 2020 r.

Strategia Grupy PKP CARGO 2019–2023. Jakie korzyści z nowej strategii będą mieli pracownicy Grupy PKP CARGO?

Przyjęta pod koniec 2018 roku Strategia wytycza główne kierunki rozwoju Grupy PKP CARGO. Dążymy do tego, aby nasza Grupa nie tylko umacniała swoją pozycję na lokalnych rynkach krajowych, ale priorytetem jest zdobycie pozycji lidera w przewozach intermodalnych na terenie regionu Trójmorza oraz unijnym odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku. Ten obszar transportu jest najbardziej perspektywiczny, otwiera też przed nami szansę, aby Grupa PKP CARGO stała się nie tylko wiodącym przewoźnikiem, ale także największym operatorem logistycznym.

Procesowi ekspansji będzie sprzyjać podniesienie efektywności operacyjnej przez cyfryzację i informatyzację oraz optymalizację procesów przewozowych. Ważne jest również dążenie do poprawy efektywności wykorzystania taboru i gospodarowania majątkiem we wszystkich spółkach naszej Grupy. Jednocześnie będziemy poprawiać naszą efektywność organizacyjną, m.in. dzięki optymalizacji procesów decyzyjnych oraz dostosowanie struktury Grupy PKP CARGO do realizowanych zadań i rozwoju kultury organizacyjnej. Zapisane cele w przyjętej Strategii będą monitorowane poprzez specjalnie powołaną do tego komórkę wewnętrzną. 
Realizacja tych celów przełoży się szybko na poprawę warunków pracy w naszej Grupie. Dotyczyć to będzie zarówno Centrali, zakładów PKP CARGO, naszych spółek zależnych, w tym AWT. Zależy mi na tym, abyśmy wszyscy mogli się chwalić tym, że mamy stabilną pracę w dobrze działającej organizacji, która nie marnuje energii i wysiłku swoich pracowników. Istotne jest więc ciągłe podnoszenie poziomu zarządzania w spółkach i zakładach oraz lepsze wyposażenie naszej Grupy w rozwiązania informatyczne i inne narzędzia poprawiające warunki pracy, włączające PKP CARGO do grona podmiotów innowacyjnych. Tam, gdzie to tylko będzie możliwe, pracę ludzi będzie wspierać nowoczesna technika. Mogę też zapewnić, że jednym z priorytetów Zarządu PKP CARGO będzie podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników poprzez specjalistyczne szkolenia, kursy i studia. Praca w naszej Grupie ma dawać nam wszystkim ogromną satysfakcję i poczucie przynależności do elitarnego grona pracowników jednego z czołowych przedsiębiorstw kolejowych i logistycznych w Europie. To jest ogromna wartość, której powinna też towarzyszyć satysfakcja materialna.

Dążymy do stałej poprawy wskaźników finansowych Grupy PKP CARGO, pomnażania przychodów i zysków, bo to otwiera również perspektywy wzrostu wynagrodzeń. To bardzo ważna kwestia, aby pracownicy odczuli poprawę sytuacji Grupy także w swoich portfelach. Stanie się tak zwłaszcza w przypadku dobrych pracowników, gdyż chcemy premiować efektywność i wydajność pracy. Nie ma wątpliwości, że motywacyjny system wynagradzania jest najbardziej optymalny, powoduje, że opłaca się być dobrym pracownikiem, zaangażowanym w działalność swojej spółki, dbającym o podnoszenie jakości pracy i poziomu obsługi klientów.

Dlatego tak istotne jest dążenie do tego, aby wszystkie spółki w Grupie PKP CARGO miały dobrą kondycję ekonomiczną i były coraz lepiej zarządzane. Nasi pracownicy przecież wiedzą, że jako Grupa prezentujemy się bardzo dobrze, ale mamy też nieco „słabsze ogniwa”, które jeszcze nie wykorzystują w pełni swoich możliwości i potencjału. Musimy to zmienić, a jedną z dróg wiodących do tego celu są zmiany organizacyjne. Grupa PKP CARGO musi mieć czytelniejszą, a przez to i efektywniejszą strukturę, aby jeszcze lepiej wykorzystać efekt synergii naszych spółek. Rezultatem tych działań będzie podniesienie poziomu naszej konkurencyjności na rynku.

Podsumowując, chciałbym zaprosić wszystkich pracowników Grupy PKP CARGO do współpracy przy realizacji naszej Strategii. Bez waszego zaangażowania, pracy i poświęcenia nie osiągniemy celów, jakie założyliśmy w tym dokumencie. Jestem przekonany, że wkrótce wszyscy odczujecie pozytywne efekty realizacji Strategii.

CZESŁAW WARSEWICZ
PREZES ZARZĄDU PKP CARGO

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się