Platforma zakupowa

PKP CARGOTABOR kupuje zakład Alstomu

PKP CARGOTABOR, spółka z Grupy PKP CARGO, zawarła umowę na zakup aktywów likwidowanego oddziału spółki Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o.

Kontrakt przewiduje zakup przez PKP CARGOTABOR składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) likwidowanego oddziału Alstom w Łodzi. Zakład zajmuje się produkcją części, podzespołów, i zespołów aparatury elektrycznej stosowanych w polskich lokomotywach elektrycznych i spalinowych.

Utrzymanie dotychczasowej produkcji w tym zakładzie leży w interesie Grupy PKP CARGO. Umowa jest bardzo ważna dla Grupy ze względu na zapewnienie dostępności pakietów naprawczych aparatury elektrycznej dla serii lokomotyw użytkowanych przez spółki z Grupy PKP CARGO.  Tym samym Grupa zapewni sobie możliwość dostępności komponentów niezbędnych dla serwisu lokomotyw. Podpisana przez PKP CARGOTABOR umowa ma również ogromne znaczenie z punktu widzenia repolonizacji polskiego przemysłu i utrzymania miejsc pracy.