Platforma zakupowa

PKP CARGO zwiększyło o 40 proc. możliwości nowoczesnego terminala intermodalnego w Poznaniu Franowie

Po pięciu miesiącach prac terminal intermodalny PKP CARGO w Poznaniu Franowie zyskał drugi plac manewrowo-składowy i lepszy układ dróg dojazdowych. Dzięki temu można przechowywać na nim więcej kontenerów. Łatwiej też do niego dojechać samochodem ciężarowym. Teraz obiekt ten jest gotowy do obsługi dodatkowych kontenerów transportowanych między Bałtykiem i Adriatykiem.

Powierzchnia nowego placu przekracza 8 tys. metrów kwadratowych. Dzięki dodatkowej przestrzeni, zdolności magazynowe poznańskiego terminala urosły z niecałych 1,3 tys. TEU (kontenerów 20-stopowych) do prawie 1,8 tys. TEU.

– Rozbudowa Franowa to nasza flagowa inwestycja infrastrukturalna. Przewozy intermodalne wyróżniają się na tle pozostałych grup przewozowych dynamicznym wzrostem, a wraz z upływem czasu będzie ich coraz więcej. W trzecim kwartale tego roku znów rosły one dwucyfrowo. Ten trend będzie się utrzymywać, na czym wyraźnie skorzystamy – mówi Jacek Neska, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Handlowych.

Rozbudowa Franowa to drugi etap tego projektu. Łączna wartość obu etapów budowy terminala to około 30 mln zł, z czego koszt tego etapu to blisko 6,7 mln zł. Ostatnia modernizacja jest finansowana w połowie ze środków unijnych. Decyzję o powiększeniu terminala podjęto zaledwie po roku od oddania go do użytku. Miało na to wpływ duże zainteresowanie klientów usługami tego obiektu.

Obecnie terminal w Poznaniu Franowie obsługuje pięć razy w tygodniu tzw. pociągi operatorskie. To stałe połączenia kontenerowe z portami Trójmiasta, uruchamiane według sztywnego rozkładu jazdy. Ich zaletą jest możliwość zamówienia przewozu nawet pojedynczego kontenera, bez dodatkowych zobowiązań. Kliencie korzystają z nich na zasadach podobnych do komunikacji miejskiej – ładują kontenery na wagony w dogodnym dla siebie czasie.

Grupa PKP CARGO sprawdza również opłacalność uruchomienia pociągów operatorskich z Franowa do terminala w czeskim Paskowie pod Ostrawą. To strategiczny regionalny hub w tej części Europy, z którego Grupa PKP CARGO obsługuje połączenia kontenerowe m.in. z portami Adriatyku i Morza Północnego.

Terminal w Franowie jest położony na przecięciu dwóch europejskich korytarzy transportowych: Wschód-Zachód i Północ-Południe. Pierwszy łączy się z Nowym Jedwabnym Szlakiem, połączeniem kolejowym między Chinami a Europą Zachodnią. Drugi łączy Morze Bałtyckie z wybrzeżem Adriatyku. Grupa PKP CARGO współtworzy obecnie 18 pociągów kontenerowych z Chin do Europy Zachodniej tygodniowo. Dojeżdża także swoimi pociągami do portów morskich w Chorwacji i Słowenii, wykorzystując potencjał kupionego niedawno czeskiego przewoźnika AWT i współpracując z narodowym przewoźnikiem chorwackim HZ Cargo.

PKP CARGO zakończyło rozbudowę poznańskiego obiektu terminowo. Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z lokalnymi jednostkami Grupy PKP i organami administracyjnymi w Poznaniu. Wykonawcą robót budowlanych była firma SKANSKA. Przewidziany zakres prac został przeprowadzony zgodnie z przyjętym planem do końca października.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 56 proc. w ujęciu pracy przewozowej. Oprócz przewozów towarów koleją, Grupa PKP CARGO świadczy usługi spedycji oraz obsługi terminalowej i bocznic. Zajmuje się też naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego.