Platforma zakupowa

PKP CARGO zarządza wszystkimi lokomotywami przy pomocy GPS

1250 poruszających się po polskich torach lokomotyw PKP CARGO jest wyposażonych w system GPS. Dzięki temu największy polski przewoźnik kolejowy może efektywnie zarządzać ruchem około 1000 pociągów dziennie. System GPS w połączeniu z nowoczesnym dyspozyturami pozwala lepiej obsługiwać klientów oraz efektywnie realizować proces przewozowy.

Około 60 proc. maszyn wyposażonych w urządzenia GPS to lokomotywy elektryczne, reszta – spalinowe. Głównym zadaniem systemu jest umożliwienie śledzenia pociągów. Jednak oprócz podstawowych informacji: o lokalizacji lokomotywy, prędkości oraz kierunku poruszania się, urządzenia GPS przekazują też dane m.in. o wyłączeniu i włączeniu wyłącznika szybkiego w lokomotywach elektrycznych oraz wyłączeniu i włączeniu silnika w lokomotywach spalinowych. Spośród lokomotyw elektrycznych w system GPS są wyposażone maszyny serii: ET21, ET22, ET41, ET42, EU06 i EU07, a spalinowych serii: SM42, SM48, ST43, ST44, ST45, ST46, ST48 i SU46. Warto dodać, że system działa również za granicą – jeżeli lokomotywa jest dopuszczona do ruchu poza Polską i ma włączoną usługę roamingu, to dane o niej wizualizowane są na mapach.

– Około 1250 lokomotyw PKP CARGO jest wyposażonych w system GPS, pozwalający śledzić nasze pociągi 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. To nie tylko nowinka technologiczna, ale narzędzie pozwalające nam lepiej obsłużyć klientów i efektywnie realizować proces przewozowy – mówi Wojciech Derda, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Operacyjnych. – Dzięki temu rozwiązaniu PKP CARGO jest bliżej swoich klientów – dodaje Wojciech Derda.

W PKP CARGO ruch około 1000 pociągów dziennie nadzoruje 8 dyspozytur (7 zakładowych, plus jedna ogólnopolska w Katowicach). W sumie nad płynnością przewozów czuwa prawie 800 dyspozytorów, pracujących w systemie zmianowym 24 godziny na dobę.

Technologię GPS wykorzystuje tzw. Elektroniczna Księga Logistyki (EKL), system informatyczny wspomagający zarządzanie przewozami. Obecnie EKL stanowi podstawowe narzędzie pracy we wszystkich dyspozyturach PKP CARGO, i jest sporym ułatwieniem dla pracowników monitorujących flotę. Dzięki niemu dyspozytor ma dostęp do szeregu informacji o pociągu, w tym: bieżącej pozycji lokomotywy, ostatnio miniętej stacji, danych o drużynie trakcyjnej zatrudnionej na pociągu, relacji pociągu, prognozowanym czasie przyjazdu do stacji końcowej, bieżącym opóźnieniu, bieżącej prędkości oraz danych archiwalnych (przebyte dystanse, postoje, ostatnie 30 stacji).

Informacje otrzymane z systemu GPS są wizualizowane na podręcznej mini mapie w systemie EKL, na dużej mapie stanowiącej jeden z modułów Systemu EKL, a także na mapie Google. Użytkownik Systemu EKL ma możliwość wyboru mapy, na której będą wyświetlane informacje. Informacje o pozycji lokomotywy są także udostępniane klientom PKP CARGO, przy pomocy aplikacji EKL MONIT. Klient loguje się bezpośrednio do aplikacji z poziomu przeglądarki internetowej, otrzymując dostęp do „swoich” pociągów. Aplikacja umożliwia też podgląd pozycji lokomotywy z pociągiem na mapie Google.

Obejrzyj film o systemie GPS w PKP CARGO: