Platforma zakupowa

PKP CARGO wypłaci 2,46 zł dywidendy na akcję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki, podjęło decyzję o przeznaczeniu 110,2 mln zł z wypracowanego zysku na dywidendę. Daje to 2,46 zł dywidendy na akcję.

Na tegoroczną kwotę dywidendy PKP CARGO w łącznej wysokości 110,2 mln zł składa się 53,9 mln zł pochodzące z zysku za rok 2014 oraz 56,3 mln zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. Poziom dywidendy stanowi 40 proc. skonsolidowanego wyniku netto skorygowanego o zdarzenia jednorazowe takie jak zakończony Program Dobrowolnych Odejść. Zaproponowana kwota jest zgodna z propozycją zarządu spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO ustaliło, że 15 czerwca br. będzie dniem dywidendy, natomiast termin jej wypłaty ustalono na 26 czerwca br.

W 2014 roku Grupa PKP CARGO miała ponad 57 proc. udziału w rynku towarowych przewozów kolejowych pod względem pracy przewozowej i ponad 48 proc. pod względem masy. W ujęciu masy udział Grupy PKP CARGO zwiększał się narastająco przez siedem miesięcy z rzędu, od czerwca do grudnia, a pracy przewozowej przez cztery miesiące, od września do końca roku.