Platforma zakupowa

PKP CARGO wypłaci 137,5 mln zł dywidendy za rok 2013

Walne Zgromadzenie spółki PKP CARGO zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2013 w wysokości 137,5 mln zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 20 maja 2014 roku, a wypłaty – 4 czerwca 2014 roku.

Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 32,7 mln zł. Decyzją Walnego Zgromadzenia ostatecznie dywidenda wyniesie 137,5 mln zł, czyli 3,07 zł na akcję. Kwota 86,6 mln zł zostanie wypłacona z zysku jednostkowego za 2013 rok (który wyniósł 94,1 mln zł), natomiast pozostała kwota (50,9 mln zł) będzie pochodzić z zysków zatrzymanych w spółce.

– Wypłata wyższej dywidendy pozostaje bez wpływu na naszą sytuację finansową, plany inwestycyjne i rozwojowe PKP CARGO. Po wypłacie pozostanie nam nadal kilkaset milionów złotych wolnej gotówki. Ponadto, mamy szerokie możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego, ponieważ w ograniczonym stopniu korzystamy z dźwigni finansowej. Cieszę się, że dywidenda trafi do ponad 20 tys. pracowników PKP CARGO, współwłaścicieli naszej spółki – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.