Platforma zakupowa

PKP CARGO: w marcu wyższe przewozy intermodalne

Kolejny miesiąc z rzędu Grupa PKP CARGO utrzymuje tendencję wzrostową w sektorze przewozów intermodalnych. W marcu br. pociągami Grupy przetransportowano 672 tys. ton ładunków intermodalnych, co oznacza wzrost o 3,3 proc. w porównaniu z 2018 rokiem i o 12,3 proc. w stosunku do marca 2017 roku.

W okresie styczeń-marzec przewozy te wyniosły 2,0 mln ton ładunków i były wyższe o 9,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku oraz o 20,9 proc. w porównaniu z 2017 rokiem. Wzrosty w tym sektorze wynikają m.in. ze zwiększonych transportów w tranzycie.

W marcu 2019 roku całym transportem kolejowym przewieziono w sumie 21,1 mln ton towarów. To największy wolumen przewozów całego rynku od listopada 2018 roku, ale jednocześnie kolejowy rynek przewozów kurczył się r/r czwarty miesiąc z rzędu.  Spadki przewozów zanotowała zarówno Grupa PKP CARGO, jak i konkurencyjni operatorzy. Jednocześnie przewozy całego rynku silnie wzrosły względem lutego (12,2 proc.), co wynikało częściowo z korzystnego układu kalendarza, ale również czynników sezonowych. Po raz pierwszy od listopada ub.r. zwiększyła się r/r praca przewozowa wykonana przez rynek kolejowy, która wyniosła 5 mld tkm (0,3 proc.). Analogicznie jak w przypadku masy towarowej, praca przewozowa rynku bardzo silnie zwiększyła się także w ujęciu m/m (14,0 proc.).

– PKP CARGO może się zaś pochwalić tym, że w kilku strategicznych segmentach odnotowuje wzrosty przewozów mimo ogólnie spadku rynku. To w pierwszej kolejności przewozy intermodalne, ale także transporty kruszyw – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Widać pewne symptomy na rynku wskazujące na to, że w kolejnych miesiącach towarowe przewozy kolejowe w Polsce powinny zacząć rosnąć – dodaje Warsewicz.

W marcu 2019 roku pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły o 10,9 proc. towarów więcej niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z lutym br. o 12,4 proc. wzrosła także praca przewozowa. W okresie styczeń-marzec 2019 roku Grupa przewiozła 26 mln ton towarów, co oznacza spadek w odniesieniu do ubiegłego roku o 3,2 proc., przy jednoczesnym wzroście w porównaniu z 2017 rokiem – o 6,9 proc. Praca przewozowa osiągnięta przez Grupę w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniosła 6,6 mld tkm i była niższa o 5,9 proc. niż w roku 2018 oraz wyższa o 3,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

Pociągi Grupy PKP CARGO w marcu 2019 roku przewiozły o 103 tys. ton więcej kamienia, żwiru i wapna, co oznacza wzrost o 5,9 proc. w porównaniu z marcem 2018 roku i aż o 57,8 proc. w stosunku do 2017 roku. Warto też zauważyć, że wartości osiągnięte w pierwszych trzech miesiącach tego roku (4,4 mln ton) były aż o 87,5 proc. wyższe niż zanotowane w 2017 roku (2,4 mln ton).

Grupa PKP CARGO odnotowała także zwiększone przewozy drewna i wyrobów, które wynikały m.in. ze wzrostu przewozu drewna z portów. Grupa w marcu br. przewiozła w tym segmencie 302 tys. ton towarów, co oznacza wzrost o 37,3 proc. w porównaniu z 2018 rokiem i o 20,1 proc. więcej niż w 2017 roku. Łącznie w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły 785 tys. ton drewna – o 13,1 proc. więcej niż w 2018 i o 29,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Grupa PKP CARGO w marcu 2019 roku przewiozła o 48 tys. ton ropy i jej przetworów więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku (+18,1 proc.). W pierwszych trzech miesiącach tego roku przewozy w tym sektorze wzrosły o 14,4 proc. w porównaniu z ub.r.

W marcu br. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, w Grupie PKP CARGO o 26 tys. ton wzrosły przewozy koksu i węgla brunatnego (+8,6 proc. – z 301 do 327 tys. ton), które wynikały m.in. z wyższych przewozów eksportowych.