Platforma zakupowa

PKP CARGO w debacie z branżą węglową

W Katowicach odbył się Kongres Węglowy zorganizowany przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Było to istotne wydarzenie poświęcone przyszłości przemysłu węglowego w Polsce i w Europie z udziałem przedstawicieli rządu, sektora ochrony środowiska oraz przedstawicieli całej branży górniczej. Patronat honorowy nad Kongresem objęły Ministerstwa Gospodarki i Środowiska. PKP CARGO S.A. było partnerem wydarzenia.

Podczas Kongresu, który odbył się 25 lutego w Katowicach goście dyskutowali o tym, w jakim kierunku powinno zmieniać się polskie górnictwo. Debata koncentrowała się m.in. na zwiększeniu konkurencyjności rynku, zmianach własnościowych w sektorze górnictwa, rozwoju obecnych i budowie nowych kopalń a także przyszłości węgla jako surowca energetycznego w warunkach gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z punktów programu był panel pt. „Węgiel i Kolej – na zawsze razem?”,
w którym dyskutowano na temat związku kolei z górnictwem.

– PKP CARGO jest przygotowane do tego, aby obsługiwać polski węgiel. Działamy na tym terenie i zależy nam na efektywnym dialogu z producentami węgla i odbiorcami tego surowca. Z naszymi klientami pozostajemy w stałym kontakcie, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby i gwarantować im najwyższą jakość usług – powiedział podczas Kongresu Jacek Neska, dyrektor zarządzający PKP CARGO S.A.

Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że kolej odgrywa kluczową rolę w procesie przewozu węgla i zwracali uwagę na przewagę tego środka transportu nad innymi. Jednocześnie podkreślano, że na kolei konieczne jest wykonanie prac modernizacyjnych, pozwalających na znaczące zwiększenie prędkości przewozowej, ale równie istotna jest także symbioza i dobra współpraca pomiędzy producentami węgla, przewoźnikami i odbiorcami surowca.

– Dla PKP CARGO najważniejsze jest, aby zwiększyła się prędkość handlowa w rejonie Śląska oraz rozłożyła się masa przewozowa na cały rok, po to aby zmniejszyć spiętrzenie przewozów w III i IV kwartale roku. Ograniczenie przepustowości linii kolejowych powoduje, że obrót taboru się wydłuża, a tego chcemy uniknąć. – powiedział na zakończenie Jarosław Bagniewski, dyrektor Zakładu Śląsko-Dąbrowskiego
PKP CARGO S.A.

W panelu pt. „Węgiel i Kolej – na zawsze razem?” wzięli udział: Jacek Neska, dyrektor zarządzający w obszarze polityki handlowej PKP CARGO S.A., Jarosław Bagniewski, dyrektor Zakładu Śląsko-Dąbrowskiego PKP CARGO S.A., Mariusz Korzeniowski, wiceprezes zarządu ds. handlowo-rynkowych w Katowickim Holdingu Węglowym, prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu Szynowego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, Ireneusz Gasiński, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Daniel Dygudaj, dyrektor zakładu PKP PLK w Sosnowcu.