Platforma zakupowa

PKP CARGO u Prezydenta RP w sprawach działalności międzynarodowej

20 kwietnia br. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką spotkali się z przedstawicielami polskich firm działających za granicą.

W spotkaniu z udziałem  przedstawicieli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Ministerstwa Rozwoju oraz powiązanych instytucji państwowych uczestniczył m.in. Prezes Zarządu PKP CARGO Maciej Libiszewski oraz prezesi firm z branży kolejowej, w tym Pesy Tomasz Zaboklicki i Newagu Zbigniew Konieczek. Spotkanie „Priorytety prezydentury: polskie firmy na świecie” zapoczątkowało dyskusję o ekspansji na rynkach zagranicznych oraz potrzebach i metodach wsparcia biznesu poprzez dyplomację ekonomiczną państwa. Było również poświęcone najbliższym misjom  zagranicznym Prezydenta. Podczas  spotkania omawiano także zagadnienia dotyczące pogłębienia współpracy wszystkich biorących udział w spotkaniu stron na rynkach zagranicznych.

Prezydent Andrzej Duda, podkreślając rosnącą aktywność wielu firm w wymianie handlowej  i ekspansji zagranicznej, wysoko ocenił działalność PKP CARGO i współpracujących firm kolejowych. Wpływ na taką ocenę w przypadku PKP CARGO ma ciągły rozwój działalności Spółki na rynkach międzynarodowych, a zwłaszcza na rynku chińskim, gdzie PKP CARGO chce być jednym z głównych graczy w pozyskiwaniu usług logistycznych na Nowym Jedwabnym Szlaku.