Platforma zakupowa

PKP CARGO szkoli i zatrudnia ponad 250 maszynistów i kandydatów na maszynistów

W rezultacie prowadzonej od początku roku akcji rekrutacyjnej, do tej pory spółka PKP CARGO przyjęła do pracy już ponad 250 nowych pracowników. Część z nich to maszyniści z doświadczeniem, jednak znacząca większość zostanie dopiero przeszkolona do wykonywania zawodu przez instruktorów PKP CARGO. Do połowy 2015 roku spółka wyda na szkolenie nowych maszynistów ok. 21 mln zł.

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie CV na adres: [email protected], a pytania w sprawie rekrutacji bezpośrednio do Zakładów PKP CARGO.

– Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez kandydatów na maszynistów

Program jest prowadzony w związku z coraz większym zapotrzebowaniem na maszynistów w Polsce. Ze względu na rosnący popyt na usługi przewozowe PKP CARGO w kraju i za granicą, spółka rozpoczęła szeroką akcję rekrutacyjną w swoich wszystkich zakładach. Od połowy stycznia 2014 roku do PKP CARGO nadesłano około 1300 aplikacji, z których ponad 1000 stanowiły wnioski osób bez doświadczenia w branży kolejowej, kwalifikujących się do pełnego szkolenia, zakończonego uzyskaniem kwalifikacji maszynisty. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń spółka zatrudniła w całym kraju ponad 90 osób z doświadczeniem oraz ponad 150 kandydatów na maszynistów bez żadnego doświadczenia. Ci ostatni przejdą półtoraroczne szkolenie dające im uprawnienia do prowadzenia lokomotyw.

– PKP CARGO słynie z doświadczonych i dobrze wyszkolonych maszynistów. Stajemy przed wymagającym zadaniem utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia maszynistów w spółce. Duża część obecnie pracujących zbliża się do wieku emerytalnego, a szkoły nie kształcą odpowiedniej ilości ich następców. Dlatego podejmujemy maksymalnie szerokie inicjatywy i wchodzimy we współpracę z podmiotami państwowymi, żeby zapewnić sobie wykwalifikowaną kadrę na najbliższe lata. Jest to kluczowe zadanie w kontekście wzrostu zapotrzebowania na nasze usługi w Polsce i za granicą oraz potrzeby elastycznego zarządzania strukturą zatrudnienia PKP CARGO – mówi Adam Purwin, prezes PKP CARGO.

PKP CARGO zatrudnia kandydatów już na etapie szkolenia. Jest to korzystne dla obu stron, ponieważ dzięki temu spółka zapewnia sobie potrzebną liczbę maszynistów na najbliższe lata, natomiast kandydaci na maszynistów otrzymują gwarancję zatrudnienia, nowy zawód oraz wynagrodzenie w trakcie trwającego półtora roku cyklu szkolenia. W wyniku akcji rekrutacyjnej PKP CARGO zapewniło sobie 130 maszynistów na 2014 rok oraz kolejno 280 na rok 2015 i 160 na rok 2016. Kwota, jaką spółka wyda na szkolenie nowych maszynistów od początku 2014 roku do połowy przyszłego roku, wyniesie ok. 21 mln złotych.

Akcja rekrutacyjna PKP CARGO jest oparta na kilku źródłach. Jednym z jej elementów jest współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy, które dysponują środkami unijnymi na szkolenie zarejestrowanych tam osób. Z tego źródła pokrywany jest koszt pierwszego, wstępnego etapu szkolenia na maszynistę, tzw. szkolenia na licencję. Dzięki współpracy z urzędami PKP CARGO zatrudniło już w tym roku łącznie prawie 125 maszynistów i kandydatów na maszynistów.

Aby otrzymać uprawnienia maszynisty, kandydat musi przejść wielomiesięczne, dwuetapowe szkolenie: na licencję i na świadectwo. Pierwszy etap trwa od dwóch do trzech miesięcy, drugi prawie półtora roku.