Platforma zakupowa

PKP CARGO samodzielnym przewoźnikiem w Holandii

PKP CARGO S.A. otrzymało certyfikat bezpieczeństwa część „B” od holenderskiego Inspektoratu Transportu i Środowiska (ILT ) – polskiego odpowiednika UTK. Dokument uprawnia spółkę do przewozu towarów, w tym ładunków niebezpiecznych na terytorium największego państwa Beneluxu. Holandia jest siódmym krajem europejskim, na terenie którego PKP CARGO może samodzielnie przewozić ładunki.

Otrzymanie Przedmiotowego Certyfikatu Bezpieczeństwa poprzedził wnikliwy audyt przeprowadzony przez holenderski urząd wydający wiążące uprawniania w centrali PKP CARGO w Warszawie w listopadzie ubiegłego roku. Dokument pozwoli Spółce na samodzielną realizację przewozów towarowych, w tym przewozów towarów niebezpiecznych na sieci kolei holenderskich, z wyjątkiem linii dużych prędkości – HSL Zuid. PKP CARGO jest obecnie na etapie realizacji działań mających na celu podpisanie stosownych umów z holenderskim zarządcą infrastruktury, umożliwiających rozpoczęcie w krótkim czasie samodzielnych przewozów na terytorium Holandii.

– PKP CARGO konsekwentnie rozwija obecność poza granicami kraju, co jest jednym z filarów rozwoju naszej spółki. Certyfikat umożliwiający spółce samodzielne przewozy na terenie Holandii jest bardzo ważny z uwagi na rosnące przewozy towarowe w kierunku Rotterdamu. Poszerza to możliwości zaznaczenia przez PKP CARGO swojej obecności na europejskim rynku transportowym – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO S.A.

Dane GUSu i EUROSTATu dotyczące przewozów towarowych pomiędzy Polską i Holandią, dowodzą, że popyt na transport między obu krajami wzrasta z roku na rok. W porcie w Rotterdamie przeładowuje się blisko 40 proc. towarów trafiających do Europy, co daje 450 mln ton towarów. Biorąc pod uwagę, że w polskich portach rozładowuje się coraz więcej kontenerów i chcemy opierać rozwój regionu na tym segmencie gospodarki morskiej, to dostępność portów i ich rozwój jest kluczowy.

– Przez Holandię przebiega jeden z ważniejszych korytarzy transportowych łączących zachód ze wschodem Europy i dalszymi krajami wschodnimi (m.in. Rosja, Chiny). Otrzymanie przedmiotowego certyfikatu znacznie wzmocni możliwości PKP CARGO we współuczestniczeniu w systematycznie rosnących przewozach w tym korytarzu – dodaje Adam Purwin.

Dzięki posiadanym certyfikatom przyznanym przez narodowe instytucje nadzorujące rynek kolejowy
w poszczególnych krajach, PKP CARGO samodzielnie realizuje przewozy na terenie Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Belgii i na Węgrzech. Spośród wymienionych najwięcej przewozów (zarówno pod względem masy, jak i ilości pociągów) spółka realizuje w Republice Czeskiej.