Platforma zakupowa

PKP CARGO S.A. podpisało umowę kredytową z EBI

7 maja 2020 r. PKP CARGO S.A. podpisało z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową, na podstawie której Spółce zostanie udostępniony kredyt inwestycyjny do maksymalnej wysokości 200 mln euro. Kredyt będzie przeznaczony na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego, z tym zastrzeżeniem, że uruchomienie kwoty kredytu na podstawie umowy z EBI powyżej 60 mln euro wymaga uzyskania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zgodnie z treścią umowy, Kredyt będzie dostępny w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Odsetki od kredytu naliczane będą według stałej lub zmiennej stopy procentowej. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, stopą mającą zastosowanie będzie WIBOR lub EURIBOR – rodzaj stopy referencyjnej ustalany w zależności od waluty wypłaty transzy kredytu – powiększony o marżę.

Kredyt nie będzie zabezpieczony na aktywach Spółki.