Platforma zakupowa

PKP CARGO S.A. liderem rynku towarowych przewozów kolejowych

W lutym łączna masa przewiezionych koleją towarów wyniosła 16,78 mln ton, czyli o 1,64 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast wykonana praca przewozowa wzrosła o 5,18 proc. do poziomu 3,52 mld tonokilometrów. W okresie 2 m-cy 2014 roku udział Grupy PKP CARGO w rynku pod względem przewiezionej masy wyniósł 47,45 proc., a pod względem pracy przewozowej 58,06 proc.

Grupa PKP CARGO pozostała liderem rynku zarówno pod względem przewiezionej masy, jak i wykonanej pracy przewozowej. W stosunku do wyników z okresu 2 m-cy 2013 roku udział pod względem masy spadł o 0,5 punktu procentowego, natomiast pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 1,7 punktu procentowego.

– Najwyższy udział PKP CARGO w rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem masy i pracy pozycjonuje nas jako niekwestionowanego lidera towarowych przewozów kolejowych z jednej strony, z drugiej zaś wymusza konieczność stałego usprawniania procesów i dbałości przede wszystkim o jakość usług dla naszych klientów. Stale pracujemy nad umacnianiem naszej pozycji, konsekwentnie rozwijamy i wdrażamy takie rozwiązania logistyczne w całej grupie, które dzięki swojej innowacyjności zwiększają nasz portfel kompetencji na rzecz szerokiej grupy odbiorców usług kolejowych przewozów towarowych – mówi Jacek Neska dyrektor ds. handlowych PKP CARGO S.A.

Na kolejnych miejscach pod względem przewiezionej masy znalazły się DB Schenker Rail Polska (20,23 proc), PKP LHS (4,53 proc., wzrost z 4,08 proc. przed rokiem), Lotos Kolej (4,00 proc., wzrost z 3,94 proc.) oraz Freightliner PL (3,25 proc., wzrost z 1,07 proc. przed rokiem).

W przypadku DB Schenker Rail dane są nieporównywalne, ponieważ dane z 2014 roku odnoszą się do spółki DB Schenker Rail Polska, a dane z 2013 roku uwzględniają udział dla całej Grupy. Podobnie jest w przypadku Grupy CTL, która w danych UTK z 2014 roku uwzględniana jest jako trzy spółki (CTL Logistics, CTL Rail, CTL Train z udziałami odpowiednio 3,12 proc., 0,87 proc, oraz 2,18 proc.).

Pod względem pracy przewozowej udział Grupy PKP CARGO w rynku wyniósł 58,06 proc. (spadek z poziomu 59,75 proc.). Pod względem pracy przewozowej wiceliderem rynku jest spółka Lotos Kolej z udziałem 7,96 proc. (przed rokiem 7,71 proc.), na trzecim miejscu uplasował się PKP LHS (6,82 proc. vs 6,79 proc. przed rokiem), na kolejnym DB Schenker Rail z udziałem 6,35 proc. oraz CTL Logistic z udziałem 5,31 proc.

Podobnie jak dla masy – dane DB Schenker Rail i CTL Logistics są nieporównywalne ze względu na zmianę przez UTK metodyki prezentacji wyników. W przypadku pracy przewozowej Grupy CTL publikowane są obecnie jedynie wyniki dwóch spośród ośmiu spółek Grupy.

Zgodnie z danymi UTK na rynku przewozów towarowych w 2014 roku przewozy towarowe realizuje 57 przewoźników.