Platforma zakupowa

PKP CARGO rozwija współpracę z chińskimi partnerami

Intensyfikujemy prace nad projektem Nowego Jedwabnego Szlaku, któremu impuls nadało symbolicznie otwarcie przez prezydentów Polski i Chin w czerwcu br. linii kolejowej na trasie Chiny-Europa pod marką China Railway Express. Rozmowy w Rydze to kolejny znaczący krok na tej drodze– powiedział Prezes Zarządu PKP CARGO Maciej Libiszewski po Forum Biznesu towarzyszącemu szczytowi Chiny - Europa Środkowo-Wschodnia (16+1), który odbył się w stolicy Łotwy.

Dla Polski formuła 16+1 to uzupełnienie kontaktów bilateralnych z Chinami. Ma ona przede wszystkim wpływać na zacieśnienie relacji gospodarczych z Państwem Środka oraz wypracowanie rozwiązań dla rozwoju inwestycji i wzrostu wymiany handlowej pomiędzy partnerami. Tego typu spotkania mają przyczyniać się do wypracowania konsensusu politycznego co do zasadniczych kierunków współpracy w takich obszarach, jak gospodarka, przemysł, rolnictwo, kultura, nauka czy turystyka.

Jak powiedziała premier Beata Szydło, Polska wiąże duże nadzieje z rozwojem współpracy gospodarczej z Chinami. Polsce zależy na szeroko pojętej współpracy gospodarczej, takiej jak realizacja konkretnych projektów z chińskimi partnerami      w zakresie sektora technologicznego i transportowego. Polska i Chiny deklarują m.in. działania na rzecz promocji współpracy w ramach polskiego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i chińskiej „Inicjatywy Pasa i Szlaku”.

PKP CARGO włącza się aktywnie w te działania. Mamy dobre relacje z chińskimi partneramico dobrze rokuje dla naszej współpracy – podkreślił Prezes Libiszewski.