Platforma zakupowa

PKP CARGO rozwija sieć terminali – podpisano list intencyjny w sprawie budowy terminala multimodalnego, tym razem w Radomsku.

Podpisanie listu intencyjnego uruchamia proces opracowania założeń biznesowych do projektu inwestycyjnego.

Rozbudowa kompleksowej sieci terminali logistycznych to element strategicznych inicjatyw mających na celu długoterminowy rozwój Grupy PKP CARGO oraz budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie. Szacowany obecnie potencjał projektu w Radomsku dla PKP CARGO daje podstawy do rozmów z władzami radomska. Widzimy, że nowy terminal mógłby poszerzyć możliwości świadczenia kompleksowych usług logistycznych w ramach przewozów intermodalnych – mówi Maciej Jankiewicz p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO.

W ramach porozumienia, miasto Radomsko i PKP CARGO podejmą działania na rzecz określenia warunków współpracy, której celem jest realizacja projektu terminala multimodalnego w Radomsku. W założeniu negocjacje w tym obszarze mają potrwać do końca października br. Przed realizacją inwestycji należy podjąć decyzję o formie użytkowania gruntu oraz rozpocząć działania w celu aplikowania po dostępne dla tej inwestycji środki pomocowe. List intencyjny podpisali Jarosław Ferenc, Prezydent Radomska i Maciej Jankiewicz, p.o. Prezesa PKP CARGO S.A.

Miasto dysponuje nieruchomościami, zlokalizowanymi poza okręgiem miejskim, które można przeznaczyć pod terminal. Planowany terminal ma integrować transport kolejowy i samochodowy oraz spowoduje wyprowadzenie ruchu pociągów towarowych i ciężarówek z centrum miasta na jego obrzeża. Władze miasta deklarują również dużą elastyczność i otwarcie na inne propozycje ze strony PKP CARGO.

Dla PKP CARGO zbudowanie terminala w Radomsku będzie oznaczać poszerzenie możliwości przewozowych. Radomsko i okolice dysponują dużą powierzchnia magazynów i odbiorców, którzy już dziś korzystają z transportu intermodalnego (kontenery i naczepy), w planach jest budowa kolejnych.

Radomsko jest korzystnie położone przy trasie kolejowej z Warszawy do Katowic, ma także połączenie kolejowe z Łodzią. Miasto jest również znakomicie skomunikowane z siecią dróg szybkiego ruchu, gdyż obok niego przebiega autostrada A1. PKP CARGO ma plany, aby wykorzystać potencjał logistyczny Radomska do rozwijania przewozów intermodalnych. Jest to bowiem najbardziej perspektywiczny segment transportu kolejowego – mówi Maciej Jankiewicz, p.o. prezesa PKP CARGO S.A. – Radomsko będzie doskonałym uzupełnieniem naszej oferty logistycznej, podniesie konkurencyjność PKP CARGO na rynku usług logistycznych – zwraca uwagę Prezes Maciej Jankiewicz.