Platforma zakupowa

PKP CARGO pozytywnie zaskoczyło rynek

Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa PKP CARGO może się pochwalić wyższymi przychodami i zyskami niż w tym samym okresie 2017 roku. Są one także na poziomie znacznie powyżej oczekiwań rynku. Takie wnioski płyną z opublikowanych szacunkowych danych finansowych. Zarząd spółki poinformował, że w okresie od stycznia do września br. Grupa PKP CARGO osiągnęła 3,839 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do tego samego okresu 2017 roku (3,460 mld zł). Jednocześnie pod kontrolą pozostały koszty, które wzrosły tylko o 6 proc. i osiągnęły poziom 3,563 mld zł. To wpłynęło na znaczny wzrost innych wskaźników finansowych Grupy PKP CARGO.

I tak, prognoza mówi o tym, że wynik EBITDA po trzech kwartałach wyniósł 701,6 mln zł, czyli był wyższy o 32 proc. od osiągniętego w analogicznym okresie 2017 roku (531,4 mln zł), zaś zysk operacyjny wzrósł rok do roku ze 102,5 mln zł do 275,7 mln zł, czyli o 169 proc. Jeszcze wyższy był po trzech kwartałach wzrost zysku netto, gdyż sięgnął 275 proc. Rok temu Grupa PKP CARGO zarobiła bowiem na czysto 51,7 mln zł, a w tym – 194,2 mln zł. Wzrosły też o 44 proc. nakłady inwestycyjne, które w tym roku wyniosły 476,8 mln zł, podczas gdy w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku osiągnęły poziom „tylko” 332,1 mln zł.

Jak te wyniki oceniają władze PKP CARGO? – To efekt naszej ciężkiej pracy, wszystkich osób od najniższego do najwyższego stanowiska w Grupie. Razem pracujemy nad poprawą efektywności, podniesieniem konkurencyjności naszych usług, razem dbamy o to, aby nasi klienci byli zadowoleni ze współpracy z PKP CARGO. Mogę więc powiedzieć, że z tych powodów nasze bardzo dobre wyniki finansowe, choć jeszcze szacunkowe, nie są dla mnie żadnym zaskoczeniem – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. Prezes podkreśla, iż trzeba jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że rezultaty finansowe są wypadkową rosnących przewozów. W ciągu dziewięciu miesięcy 2018 roku pociągi Grupy PKP CARGO przetransportowały ponad 90,6 mln ton ładunków, czyli o ponad 2,5 mln ton więcej (3 proc.) niż przez trzy kwartały 2017 roku.

Ponadto trzeba też zauważyć, że bardzo udany był dla PKP CARGO trzeci kwartał br., gdyż podstawowe wskaźniki finansowe okazały się wyższe niż oczekiwał rynek. Przychody operacyjne wyniosły 1,329 mld zł, czyli o 11 proc. więcej niż w tym samym okresie 2017 roku. To także o 1 proc. więcej niż oczekiwania rynku.

Z kolei EBITDA w okresie lipiec-wrzesień sięgnęła 279 mln zł, czyli więcej o 40 proc. wobec EBITDA z trzeciego kwartału 2017 roku. To także o 20 proc. powyżej rynkowego konsensusu (233,2 mln zł). O wiele wyższe od oczekiwań rynku okazały się zyski Grupy PKP CARGO. W trzecim kwartale zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 170 proc., do kwoty 141,8 mln zł. Tymczasem rynek oczekiwał, że Grupa PKP CARGO pochwali się wynikiem na poziomie 91,1 mln zł, a więc szacowany zysk operacyjny jest o 56 proc. wyższy od konsensusu. W przypadku zysku netto – 104,7 mln zł – te wzrosty są jeszcze wyższe: w stosunku do trzeciego kwartału był on wyższy o 223 proc., rynek natomiast spodziewał się, że Grupa PKP CARGO zarobi na czysto nie więcej jak 62,4 mln zł, tak więc zysk netto przebił rynkowy konsensus o 68 proc. Warto dodać, że EBITDA i zysk operacyjny za trzeci kwartał 2018 roku są na najwyższym kwartalnym poziomie od początku obecności PKP CARGO S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Opublikowane wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom, a ich ostateczna wersja zostanie opublikowana 22 listopada w skonsolidowanym raporcie Grupy PKP CARGO.