Platforma zakupowa

PKP CARGO pomaga w ćwiczeniach na rzecz bezpieczeństwa na kolei

Trzy dni – od 15 do 17 marca potrwają ćwiczenia taktyczno-bojowe „Tory 2016” w Legnicy. Wezmą w nich udział regionalne służby ratunkowe, które przeprowadzą na bocznicy kolejowej pozorowaną akcję ratowniczą. Na jej potrzeby PKP CARGO udostępni lokomotywę, która poprowadzi pociąg ratunkowy. Głównym celem tej inicjatywy jest doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej i służbami kolejowymi w razie wypadków i awarii technicznych na szlakach kolejowych.

– Jako największy operator towarowy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej PKP CARGO przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Cieszę się, że możemy włączyć się w legnickie ćwiczenia, pomagając w ten sposób służbom ratowniczym poznać specyfikę ruchu kolejowego – mówi Przemysław Baumgart, Dyrektor Dolnośląskiego Zakładu PKP CARGO.

Zaplanowane ćwiczenia są podzielone na dwie części: omówienie zagadnień merytorycznych dotyczących bezpieczeństwa na kolei oraz pozorowaną akcję ratowniczą. Ta ostatnia zostanie przeprowadzona w czwartek 17 marca na nieużywanej bocznicy kolejowej w Legnicy. Na potrzeby ćwiczeń fachowcy zaaranżują zderzenie pociągu pasażerskiego z wagonem towarowym. Będzie to cysterna przewożąca kwas siarkowy.

W ramach akcji przedstawiciel PKP CARGO przedstawi również służbom ratunkowym szczegóły konstrukcji i wyposażenia najczęściej użytkowanych w ruchu towarowym lokomotyw i wagonów. Znajomość taboru kolejowego przez służby zwiększa skuteczność akcji ratunkowych.

Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie łączności podczas działań ratowniczych z udziałem dużej ilości sił oraz środków.

Oprócz PKP CARGO w organizację ćwiczeń zaangażowało się kilka podmiotów: spółka Pol-Miedź Trans dostarczy cysternę kolejową z oznakowaniem przewozu kwasu siarkowego, operator sieci PKP PLK zabezpieczy specjalny pociąg ratowniczy, a PKP Intercity udostępni wagon osobowy.

W PKP CARGO o bezpieczeństwo dbają systemy na miarę XXI wieku

W trosce o bezpieczeństwo ruchu kolejowego PKP CARGO sukcesywnie wdraża nowe rozwiązania. Obejmują one przede wszystkim dwa obszary: przygotowanie zawodowe i szkolenie pracowników oraz rozwój systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie procesem przewozowym. Spółka rozwija też system informatyczny EKL (Elektroniczna Księga Logistyki), wprowadzając do niego nowe funkcjonalności oparte na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych oraz technologii GPS.