Platforma zakupowa

PKP CARGO podpisało umowę z Grupą PGE

W dniu 31 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. zawarł pięć umów przewozowych ze spółkami z Grupy PGE, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, których przedmiotem jest realizacja przewozu transportem kolejowym węgla kamiennego i sorbentów wapiennych o łącznej maksymalnej masie 19,4 mln ton. Zawarte umowy będą obowiązywać w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. Szacunkowa maksymalna łączna wartość umów w okresie ich obowiązywania wynosi 619,06 mln zł netto tj. 761,44 mln zł brutto.