Platforma zakupowa

PKP CARGO po raz drugi „Transparentną Spółką Roku”

PKP CARGO powtórzyło znaczący sukces jako emitent i spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Za wysoką jakość komunikowania z rynkiem oraz wypełnianie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych zdobyła po raz drugi z rzędu prestiżowy tytuł „Transparentnej Spółki Roku”.

„Transparentna Spółka Roku” to ranking organizowany przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” przy współpracy Instytutu Rachunkowości i Podatków. Celem rankingu jest wyłonienie najbardziej przejrzystych spółek z trzech głównych indeksów (WIG2O, mWIG40 i sWIGSo) na podstawie badania ankietowego, obejmującego takie obszary, jak sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego.

Badanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, co powinno być ważne w komunikowaniu emitentów z rynkiem, jakie informacje, fakty lub zdarzenia odgrywają najważniejszą rolę w relacjach z inwestorami. Dla wyróżnionych spółek prawidłowe raportowanie, przestrzeganie dobrych praktyk i dbałość o dobry kontakt z rynkiem to standard, który przekłada się bezpośrednio na budowę zaufania i opinii inwestorów o spółce oraz na podejmowane przez nich decyzje inwestycyjne.

– Ponowne przyznanie PKP CARGO tak prestiżowego tytułu potwierdza wysoki poziom komunikacji Spółki z rynkiem oraz ścisłe przestrzeganie przez nas obowiązków i procedur wymaganych od spółki giełdowej. Mam nadzieję, że to wyróżnienie, w świetle uzyskiwanych przez Spółkę coraz lepszych wyników przewozowych i finansowych, wpłynie pozytywnie na nasze relacje z inwestorami i klientami – powiedział odbierając wyróżnienie Leszek Borowiec, Członek Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.