Platforma zakupowa

PKP CARGO niekwestionowanym liderem na wymagającym rynku

Grupa PKP CARGO utrzymuje pozycję niekwestionowanego lidera towarowych przewozów w Polsce. Na koniec pierwszego kwartału miała blisko 48 proc. udziału w rynku pod względem masy (wzrost o 0,65 pkt proc. rdr). Wyniki finansowe były zgodne z oczekiwaniami analityków. Przychody wyniosły 896 mln zł, a zysk netto 18 mln zł. Pierwszy kwartał cechuje się niższymi przewozami dla całego rynku, lecz w przypadku Grupy PKP CARGO widać efekty przeprowadzonych działań optymalizacyjnych – zwiększania efektywności działania i poszukiwania nowych źródeł przychodów.

W porównaniu do ubiegłego roku, rynek kolejowych przewozów towarowych skurczył się w pierwszym kwartale o 5 proc. pod względem masy. W tym okresie PKP CARGO przewiozło 24,1 mln ton towarów, o 5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Największy wpływ na wynik PKP CARGO w pierwszym kwartale 2015 roku miały czynniki zewnętrzne. Trudna sytuacja branży górniczej na początku roku, wciąż odczuwalne skutki konfliktu na Ukrainie oraz opóźnione rozpoczęcie inwestycji infrastrukturalnych wpłynęły na obniżenie przychodów spółki. Obniżki stawek za dostęp do infrastruktury wytworzyły silną presję cenową na rynku kolejowych przewozów towarowych. Na konkurencyjność kolei wpływają także trwające remonty linii kolejowych.

PKP CARGO podjęło szereg inicjatyw zwiększających efektywność spółki. W pierwszym kwartale koszty operacyjne spadły o 10 proc. w ujęciu rocznym. Wskutek przeprowadzonego Programu Dobrowolnych Odejść o 15 proc. zmniejszyło się zatrudnienie w Grupie PKP CARGO, a efektywność operacyjna mierzona wykonaną pracą przewozową na zatrudnionego wzrosła o 9 proc. rok do roku. Zakończone w styczniu PDO przełoży się na przynajmniej 100 mln zł oszczędności rocznie.

Ważnym elementem działań jest dywersyfikowanie źródeł przychodów i poszerzanie oferty kompleksowych produktów logistycznych. W celu usprawnienia jakości obsługi klienta rozpoczęto zostały procesy konsolidacji poszczególnych obszarów działalności – w najbliższym czasie w Grupie PKP CARGO powstanie jeden podmiot odpowiedzialny za spedycję, realizowaną obecnie w trzech różnych spółkach. Jest to możliwe m.in. dzięki przejęciu przez PKP CARGO pełnej kontroli nad PS Trade Trans, jednym z największych polskich spedytorów.

– Aktywnie realizujemy strategię zwiększania efektywności PKP CARGO, poszerzania bazy klientów oraz rozwoju naszych kompetencji logistycznych. Działania podjęte w pierwszym kwartale, w tym procesy akwizycyjne i strategiczne alianse oraz konsolidacja spółek odpowiedzialnych za usługi logistyczne, tworzą solidny fundament rozwoju spółki w przyszłości – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Niekwestionowany lider w przewozach węgla, dwucyfrowy wzrost intermodalu

Trudny początek roku w branży górniczej wpłynął na realizowane przez PKP CARGO przewozy czarnego złota. Mimo to, dzięki poprawie sytuacji w lutym i w marcu, w całym pierwszym kwartale transport węgla wykonany przez największego polskiego przewoźnika, liczony pracą przewozową, wzrósł o 2,4 proc. rdr, z 2,53 do 2,59 mld tkm. Do wzrostu przyczynił się m.in. wzrost przewozów węgla w relacjach krajowych. PKP CARGO odpowiada za około trzy czwarte całości przewozów węgla w Polsce.

Zmniejszeniu uległy przewozy kruszyw i materiałów budowlanych. Dziesięcioprocentowy spadek rok do roku w tej kategorii był konsekwencją opóźnionego startu inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Pojawiają się symptomy poprawy sytuacji – polepszająca się koniunktura w budownictwie oraz spodziewany wzrost w inwestycjach drogowych (szczególnie w kontekście większej liczby planowanych budów dróg betonowych) oraz kolejowych.

Słabsze okazały się przewozy metali, rud i złomu – spadły o 9 proc. w ujęciu rocznym. Główną przyczyną spadku były wciąż odczuwalne skutki wojny na Ukrainie i związany z nią spadek importu z Rosji i Ukrainy.

Na tym tle wyróżniają się przewozy intermodalne, które od początku roku rosną w dwucyfrowym tempie. W ujęciu rocznym zwiększyły się one o 11 proc. Trend ten może się utrzymać w kolejnych kwartałach. PKP CARGO inwestuje zarówno w infrastrukturę intermodalną (rozbudowa terminala w Poznaniu Franowie), jak i ofertę (kolejne pociągi operatorskie).

– Nowe podejście PKP CARGO polega na stworzeniu kompleksowej oferty logistycznej, w myśl zasady „one stop shop”, pełna obsługa w jednym miejscu. Tego oczekują od nas klienci – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych. – Służy temu m.in. konsolidacja działalności spedycyjnej wewnątrz Grupy w jednym podmiocie. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu PKP CARGO silniej zaistnieje w świadomości naszych partnerów jako zintegrowany operator logistyczny o międzynarodowym zasięgu – dodaje Jacek Neska.

Wyraźny wzrost efektywności operacyjnej

W pierwszym kwartale 2015 roku PKP CARGO odnotowało istotny wzrost efektywności operacyjnej. Poprawiono zarządzanie taborem – liczba próżnych przewozów spadła w ujęciu rocznym o 3,9 proc.; średni tonaż pociągu na lokomotywę pracującą wzrósł o 3 proc., a średni czas pracy lokomotywy dziennie wydłużył się o 2 proc. Dzięki procesom optymalizacyjnym w obszarze eksploatacji pociągów o 15 proc. rdr spadły koszty jednostkowe dostęp do infrastruktury. Obecnie PKP CARGO uruchamia mniej pociągów, ale o większej masie jednostkowej, co ma wpływ na wysokość opłat za dostęp do torów.

– Szczegółowa analiza procesu przewozowego, a więc podstawy naszego biznesu, umożliwia jego optymalizację. Dlatego ściśle monitorujemy i poprawiamy efektywność przewozów – mówi Wojciech Derda, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych. – Przy tak dużej skali działania, poprawa efektywności operacyjnej o każdy procent przynosi milionowe oszczędności – dodaje Wojciech Derda.

W spółce nadal prowadzone są projekty zmierzające do wprowadzenia nowoczesnych narzędzi IT do obsługi klientów i ruchu pociągów, a także rekrutacja maszynistów, mająca na celu uzupełnienie luki pokoleniowej w jednej z kluczowych dla PKP CARGO grup zawodowych.

Sytuacja finansowa gwarantująca inwestycje i rozwój

Po pierwszym kwartale 2015 roku PKP CARGO znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Spółka dysponuje licznymi źródłami finansowania, których wartość przekracza 1 mld zł. Ponad 40 proc. z nich stanowi gotówka, uzupełniona o linie kredytowe m.in. Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozwala to na planowanie inwestycji i rozwoju spółki, w tym sfinansowanie ewentualnych przejęć. O 10 proc. w ujęciu rocznym zmniejszyły się koszty działalności operacyjnej. Wyraźnie widać efekty Programu Dobrowolnych Odejść, przeprowadzonego w styczniu 2015 roku. Wynagrodzenie w PKP CARGO zmniejszyło się o 6 proc. rdr, co dało 16 mln zł oszczędności. Zmniejszenie zatrudnienia doprowadziło do poprawy wskaźników mierzących efektywność i elastyczność spółki. W ujęciu rocznym o 2 proc. zmniejszyło się wynagrodzenie na wykonaną pracę przewozową, a o 9 proc. wzrosła praca przewozowa wykonana na jednego zatrudnionego.

– Sytuacja finansowa PKP CARGO zabezpiecza nasz dalszy rozwój. Jesteśmy gotowi na kolejne akwizycje, inwestycje taborowe, a także inne inicjatywy. Jedną z nich będzie przeprowadzenie dodatkowego Programu Dobrowolnych Odejść. Poprzedni cieszył się bardzo dużą popularnością wśród pracowników i otrzymujemy sygnały, że wciąż są chętni na skorzystanie z takiej opcji. Nowe PDO będzie przeprowadzone w czerwcu i będzie miało dziesięciokrotnie mniejszą skalę niż to ze stycznia 2015 roku – mówi Łukasz Hadyś, członek zarządu PKP CARGO ds. finansowych.

Zgodnie z decyzją zarządu Program Dobrowolnych Odejść zostanie przeprowadzony w czerwcu 2015 roku i obejmie ok. 250 osób. Koszt przeprowadzenia nie przekroczy 20 mln zł.

Wyniki Grupy PKP CARGO po pierwszym kwartale 2015 roku: