Platforma zakupowa

PKP CARGO na Europejskim Kongresie Gospodarczym: Kluczowy gracz w logistyce portowej i infrastrukturalnej.

W Katowicach dobiega końca XVI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jednego z największych wydarzeń tego typu w Europie Centralnej. PKP CARGO S.A. jako największy przewoźnik kolejowy w Polsce, aktywnie uczestniczyła w Kongresie, po raz kolejny będąc jego partnerem. Przedstawiciele Spółki wzięli udział w debatach, dyskutowali o geopolityce, która wymusza zmiany w zarządzaniu biznesem, o palącej potrzebie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymagań przewoźników, w tym choćby poprzez zwiększenie prędkości handlowej pociągów towarowych do min. 50 km/h.

Polskie porty morskie: potencjał i wyzwania

W debacie „Polskie porty morskie” Remigiusz Szymański, z-ca dyrektora Biura Handlowego – Przewozy Międzynarodowe i Intermodalne PKP CARGO, podkreślił: PKP CARGO jest silnie zainteresowane rozwojem przewozów z wykorzystaniem polskich portów, a kluczowe są tutaj odpowiednie parametry linii kolejowych oraz infrastruktura punktowa wewnątrz kraju. Dlatego Grupa PKP CARGO od lat rozwija sieć terminali. Przykładem jest oddany do użytku pod koniec zeszłego roku terminal w Zduńskiej Woli Karsznicach, który może zostać włączony do siatki połączeń z polskimi portami.

Remigiusz Szymański zaznaczył, że porty jako element łańcucha dostaw towarów, odgrywają kluczową rolę, podobnie jak infrastruktura liniowa, czyli linie kolejowe prowadzące zarówno do jak i z portów morskich. PKP CARGO aktywnie angażuje się w obsługę wolumenów portowych zarówno w eksporcie, jak i w imporcie do Polski, a także w tranzycie do/z krajów Europy Środkowej i Południowej.  

Możliwości PKP CARGO w zakresie obsługi portów morskich wzmacniają posiadane przez Spółkę licencje do samodzielnej realizacji przewozów w Europie Środkowej, wielosystemowe lokomotywy, spółki przewozowe w Europie Środkowej oraz rozbudowana sieć partnerów w tym regionie.

Infrastrukturalna reakcja na zmiany w geopolityce

Zmiana kierunków dostaw węgla do Polski w roku 2022 miała wpływ na funkcjonowanie nie tylko Grupy PKP CARGO, ale także na dużą ilość podmiotów funkcjonujących w Polsce jak np. polskie porty morskie. Wymagało to odpowiedniego przygotowania, sprawnego przemieszczenia zasobów, zarówno taborowych jak i  ludzkich. W dyskusje w tym wątku włączyli się wszyscy uczestnicy debaty, bo sytuacja geopolityczna wymusiła zmiany na wszystkich, była wielowymiarowa i uniwersalna, podkreślali dyskutanci.

W 2022 roku mierzyliśmy się z dużym zapotrzebowaniem na przewozy różnych towarów, zarówno z jak i do Ukrainy. Natomiast PKP CARGO musiało realizować obowiązujące kontrakty, dostosowywać się do zmian kierunków dostaw węgla czy też reagować na zwiększone zapotrzebowanie rynku ukraińskiego. W tym okresie nagłej zmiany kierunków węgla czy przewozów z/do Ukrainy dużym wsparciem dla Spółki okazały się kontenery. Rok 2022 wymagał dużego zaangażowania naszych pracowników, sporej ponadprzeciętnej efektywności w gospodarowaniu zasobami Spółki- informował Remigiusz Szymański.

Podkreślił też, że w ostatnich kwartałach systematycznie rosną przewozy stali i wyrobów ze stali, art. chemicznych w kontenerach. Przykładem na to, że transport intermodalny jest perspektywiczny może być projekt, który jest obecnie realizowany czyli połączenie intermodalne z naczepami ciężarowymi w relacji Zduńska Wola Karsznice – Rotterdam.

Infrastruktura kolejowa: priorytet dla rozwoju

Podczas debaty „Rynek i infrastruktura kolejowa w Polsce” podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak zapowiedział pilną potrzebę nowych inwestycji i przemyślanej strategii w tym obszarze. Podkreślił słabe tempo rozwoju infrastruktury kolejowej i wskazał na konieczność przyjęcia europejskich standardów w projektowaniu linii kolejowych, z uwzględnieniem parametrów prędkości 350 km/h dla pociągów pasażerskich.

Dla PKP CARGO niewystarczająca przepustowość i parametry infrastruktury kolejowej stanowią jedno z głównych wyzwań. Modernizacja linii kolejowych, w tym elektryfikacja oraz wdrożenie nowoczesnych systemów sterowania ruchem, to kluczowe kroki w kierunku zwiększenia konkurencyjności kolei w stosunku do transportu drogowego.

Rozwój kolejowych przewozów towarowych wiąże się z koniecznością zapewnienia przez zarządcę infrastruktury liniowej jednolitych i wysokich parametrów technicznych na całej długości korytarza transportowego oraz kodyfikacji linii kolejowych w Polsce wzorem krajów sąsiednich – apelował Tomasz Mostowski, dyrektor Biura Strategii PKP CARGO.

Pilne dokończenie modernizacji linii kolejowych, aby uzyskać średnią prędkość handlową wynoszącą min. 50 km/h, to kolejny palący problem, który PKP CARGO podnosi w debacie publicznej.

Transport intermodalny: szansa na zrównoważony rozwój

PKP CARGO widzi ogromny potencjał w rozwoju transportu intermodalnego i dąży do zwiększenia udziału kolei w łańcuchach dostaw. Transport kolejowy, jako alternatywa dla transportu drogowego, może znacząco przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Aby kolej mogła być konkurencyjna w stosunku do dróg i autostrad potrzebna jest synergia i współpraca  w działaniu wszystkich podmiotów, które tą zmianą są zainteresowane. Spółka podejmuje szereg działań na rzecz poprawy konkurencyjności kolei w stosunku do transportu drogowego. Należą do nich m.in.: obniżenie stawek przewozowych, zapewnienie punktualności pociągów, rozwój systemu przewozu naczep czy wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych ułatwiających zarządzanie łańcuchem dostaw. Niezbędne jest też wsparcie rządu. Należy wprowadzić rozwiązania systemowe, które zachęcą przedsiębiorców do korzystania z kolei, takie jak: dotacje do przewozów intermodalnych, ulgi podatkowe dla firm inwestujących w transport kolejowy, przepisy ograniczające emisję spalin z transportu drogowego.

Mając na uwadze podniesienie konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do transportu drogowego w Polsce istotną kwestią jest stworzenie krajowego systemu przewozu naczep, nad którym pracujemy w PKP CARGO. Zakłada się, że przygotowane rozwiązanie miałoby wspomagać tworzenie ofert przewozów intermodalnych w standardzie door-to-door a tym samym przenosić ładunki z dróg na kolej z korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa. Tego typu przewozy mogłyby być finansowane w ramach usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – PSOzaapelował Tomasz Mostowski.

Pełna relacja z debaty: Polskie porty morskie”:

Geopolityka wymusiła na portach morskich duże zmiany. Poszły na to miliardy (wnp.pl)