Platforma zakupowa

PKP CARGO ma bardzo duży potencjał wzrostu – wywiad Prezesa Czesława Warsewicza dla Parkiet TV

Dariusz Wieczorek, Parkiet TV: Jest pan prezesem PKP CARGO od kilku tygodni. W jakiej kondycji finansowej zastał pan spółkę?

Prezes Czesław Warsewicz: Moim zdaniem PKP CARGO jest spółką z dużym niewykorzystanym potencjałem. Chcemy to zmienić i nadać firmie nową jakość i dynamizm. Myślę, że w PKP CARGO było również za mało rzetelnej komunikacji kierowanej do akcjonariuszy i inwestorów giełdowych. Brakowało informacji pokazujących rzeczywistą wartość i potencjał grupy.

Czy dlatego w marcu na warszawskiej giełdzie mocno spadał kurs akcji PKP CARGO? 

Fundamenty naszej firmy i grupy są silne i trwałe. Co więcej rynki na których działamy, w tym zwłaszcza polski, mają ogromny potencjał wzrostu. Mam tu na myśli zwłaszcza przewozy intermodalne, kruszyw oraz węgla. Sądzę, że inwestorzy nie doszacowali tego, co z kolei wynika z naszej małej aktywności w realizacjach z nimi. Chcemy to zmienić. Pokazać, że jesteśmy o wiele więcej warci niż wycenia nas rynek.

Spadki kursu akcji miały miejsce bezpośrednio po tym jak PKP CARGO podało, że planuje w tym roku ponad 1 mld zł inwestycji. Czy to nie była podstawowa przyczyna wyprzedaży walorów?

Inwestycje są niezbędne, gdyż chcemy wykorzystać potencjał jaki ma polski rynek i nasza firma. W najbliższych trzech latach krajowa gospodarka będzie się mocno rozwijała, co jest związane m.in. z ogromnymi inwestycjami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków unijnych. To powoduje wzrost zapotrzebowania na przewozy, a my chcemy z tego tortu jak najwięcej pozyskać i oczywiście zarobić. Do realizacji tego celu potrzebne są jednak odpowiednie zasoby, a to oznacza konieczność inwestycji. Dzięki temu w przyszłości zyska nie tylko sama firma ale i jej akcjonariusze. Poza tym trzeba zauważyć, że skala naszych inwestycji nie jest powalająca. Sama amortyzacja sięga w grupie 0,5 mld zł rocznie. Efekty podejmowanych przez nas działań już widać, gdyż zwiększamy udziały w podstawowych segmentach prowadzonej działalności. Dziś przewozimy o około 9 proc. więcej ładunków, niż rok temu i o niespełna 20 proc. więcej niż dwa lata temu. Również w kolejnych okresach zakładamy wzrosty. To będzie bardzo dobry rok dla PKP CARGO. Jeśli chodzi o fundamenty firmy nie ma nic, co wskazywałoby, że coś negatywnego się stało. Co więcej naszą ambicją jest uzyskanie w najbliższych kilku latach ponad 60-proc. udziału w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych.

………………….

Cały wywiad:

https://www.youtube.com/watch?v=uIWn8tnPJ-c