Platforma zakupowa

PKP CARGO gotowe do utworzenia instytucji kultury w Wolsztynie

Zarząd PKP CARGO pozytywnie zaopiniował, a następnie przyjął koncepcję utworzenia instytucji kultury na bazie Parowozowni w Wolsztynie, co oznacza tym samym, że może być realizowana po zaakceptowaniu jej przez wszystkie zainteresowane strony. Nowy podmiot ma zostać utworzony wspólnie z Województwem Wielkopolskim, Powiatem Wolsztyńskim oraz Gminą Wolsztyn.

Przyjęta koncepcja zakłada zagospodarowanie dotychczas funkcjonującej Parowozowni Wolsztyn poprzez utworzenie instytucji kultury na bazie zasobów Parowozowni. Gotowy do realizacji plan zostanie w szczegółach przedstawiony podczas kolejnego spotkania zaplanowanego na 18 kwietnia br. w Poznaniu. Określa on finansowe zaangażowanie poszczególnych stron i ramy wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju Parowozowni Wolsztyn. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z samorządami, które odbyło się 28 marca br. spółka PKP CARGO przesłała już koncepcję do przedstawicieli samorządów.

Na obecnym etapie ramowy projekt powołania instytucji kultury w Wolsztynie zakłada między innymi utworzenie Rady Ekonomicznej tej instytucji, w której skład wchodzić będą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych stron (Województwo Wielkopolskie, Powiat Wolsztyński, Gmina Wolsztyn oraz PKP CARGO). Głównym zadaniem Rady Ekonomicznej będzie doradztwo w zakresie gospodarki finansowej instytucji. Powołana zostanie również Rada Programowa, której rolą będzie nadzór merytoryczny nad działalnością Parowozowni.

– Zgodnie z zapowiedziami przygotowaliśmy koncepcję prawno-organizacyjną instytucji kultury w Wolsztynie. Jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej korzystne niż spółka prawa handlowego, bo gwarantuje szersze możliwości rozwoju dzięki większej liczbie źródeł finansowania, w tym m.in. sponsorzy krajowi i zagraniczni, darczyńcy, fundusze ze środków unijnych z różnych programów oraz dofinasowanie od urzędów państwowych. Jesteśmy przekonani, że przedstawiciele samorządów dostrzegą szeroki wachlarz korzyści wynikających z utworzenia instytucji kultury na spotkaniu 18 kwietnia. Kolejnym etapem będzie przygotowanie biznesplanu i realizacja koncepcji – mówi Mirosław Kuk, rzecznik PKP CARGO S.A.

Koncepcja zakłada przywrócenie regularnego ruchu pasażerskiego trakcją parową obsługiwanego przez Parowozownię Wolsztyn i zlecanego przez Urząd Marszałkowski, co spełni oczekiwania miłośników Parowozowni oraz przyniesie wymierne korzyści zarówno lokalnej społeczności jak i całemu regionowi.

W planie przygotowanym przez spółkę PKP CARGO instytucja kultury będzie zarządzana przez dyrektora wyznaczonego przez Radę Ekonomiczną. Instytucja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, z której pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele statutowe.

Niezależnie od rozmów na temat przyszłości Parowozowni Wolsztyn w PKP CARGO trwają intensywne przygotowania do tegorocznej edycji Parady Parowozów, która zgodnie z planem odbędzie się 3-4 maja w Wolsztynie.