Platforma zakupowa

PKP CARGO dokonuje pierwszego w historii polskich kolei zagranicznego przejęcia za ponad 400 mln zł

PKP CARGO sfinalizowało przejęcie 80 proc. udziałów Advanced World Transport, drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarowego w Czechach i jednego z największych prywatnych przewoźników w Europie. Wartość transakcji wyniosła 427,3 mln zł. Tym samym PKP CARGOznacząco wzmacnia swoją strategiczną pozycję w regionie, jako zintegrowany operator logistyczny o europejskim zasięgu. Nabycie udziałów w AWT to jedno z największych przejęć firmy zagranicznej dokonywanych przez polską spółkę w ostatnich latach i pierwsza w historii tego typu akwizycja przeprowadzona przez podmiot z Grupy PKP. To także druga pod względem wielkości inwestycja polskiej firmy w Czechach.

Podpisanie umowy i rozliczenie uzgodnionej ceny 103,2 mln euro (427,3  mln zł) to zwieńczenie procesu przejęcia, do którego sfinalizowania niezbędne było uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce, Niemczech, Słowacji i Czechach. Wraz z zamknięciem transakcji PKP CARGO wzmacnia istotnie swoją pozycję rynkową i potencjał rozwoju w korytarzu transportowym północ-południe.

– Inwestycja w AWT to przełom w realizacji naszej strategii ekspansji zagranicznej. Czechy są bramą na południe Europy. Dzięki przejęciu AWT będziemy mogli jeszcze lepiej wykorzystać strategiczne położenie Polski, w szczególności Śląska, do rozwoju nowych połączeń i realizacji kompleksowych usług logistycznych i transportowych w trójkącie Bałtyk-Adriatyk-Morze Północne – mówi Adam Purwin, Prezes Zarządu PKP CARGO. – Potwierdzamy naszą umiejętność wykorzystania potencjału organizacyjnego i finansowego PKP CARGO. Dodatkowo, jesteśmy przekonani, że na naszym sukcesie będą mogły również skorzystać inne firmy, szczególnie przemysł. Warto pamiętać, że transport kolejowy stanowi ważną część naszej gospodarki, a wszystko wskazuje na to, że jego rola będzie w najbliższych latach rosła – dodaje Adam Purwin.

– Historia AWT to historia sukcesu. Firma rozwinęła się od lokalnego przewoźnika do grupy kolejowej z ambicjami międzynarodowymi. Kiedy z punktu widzenia inwestycyjnego, AWT było w naszej ocenie gotowe do wystawienia na sprzedaż, zainteresowanie potencjalnych inwestorów i odzew rynkowy były bardzo duże. Zdecydowaliśmy się wybrać PKP CARGO, polskiego narodowego przewoźnika, bo spółka jest wiarygodnym i strategicznym partnerem, który gwarantuje długoterminowy rozwój AWT – mówi Zdeněk Bakala, dotychczasowy właściciel większościowego pakietu udziałów w AWT. – Wchodząc do rodziny PKP CARGO, drugiego największego gracza na rynku kolejowych przewozów towarowych w Europie, Grupa AWT uzyskuje wsparcie operacyjne doskonale zarządzanej spółki, dostęp do zasobów finansowych i zaplecza infrastrukturalnego, a tym samym zyskuje nowe możliwości rozwoju – dodaje Zdeněk Bakala.

Po zamknięciu transakcji PKP CARGO uzyskuje skokowy wzrost udziału w rynku czeskim do 10 proc. To istotne, biorąc pod uwagę, że Czechy to dziewiąty pod względem wielkości rynek kolejowych przewozów towarowych w Europie. Tu krzyżują się główne szlaki transportowe kontynentu. Obecność PKP CARGO na tym rynku oznacza możliwość pozyskania nowych klientów i gwarantuje lepszą obsługę prowadzonych już przewozów do Czech i dalej na południe Europy. PKP CARGO uzyskuje również dostęp do terminala Ostrawa-Paskov, który jest zlokalizowany 60 km od granicy ze Słowacją i 25 km od granicy z Polską. Stanowi on bramę do ważnych punktów na mapie Europy oraz szansę na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych realizowanych przez PKP CARGO.

Jak podkreśla Adam Purwin, nabycie AWT nie zaspokaja apetytu PKP CARGO na rozwój działalności międzynarodowej. Będzie ona realizowana zarówno poprzez akwizycje, jak i strategiczne alianse z innymi przewoźnikami. – Staramy się budować trwałe relacje handlowe i operacyjne z partnerami z innych rynków po to, aby wydłużać nasze trasy i docierać z towarami możliwie najdalej. W tym celu podpisaliśmy między innymi strategiczne porozumienie z HŽ Cargo, narodowym przewoźnikiem w Chorwacji. Szukamy możliwości rozwoju czy to przez alianse, czy przez przejęcia innych przewoźników w trójkącie Morze Północne-Bałtyk-Adriatyk – mówi Adam Purwin. – Dla mnie szczególnie istotne jest również, że  PKP CARGO dysponuje wysokiej jakości profesjonalistami z doświadczeniem, którzy są w stanie sprawnie przeprowadzać tak duże i skomplikowane transakcje. Paweł Waksman z Biura Strategii i Aleksandra Szymczak z Biura Prawno-Organizacyjnego, którzy przez wiele miesięcy prowadzili transakcję nabycia AWT, zasługują na gratulacje – podkreśla Adam Purwin.

Szczegóły transakcji

Sprzedającymi 80 proc. udziałów w Advanced World Transport byli Pan Zdenek Bakala oraz The Bakala Trust.  Na podstawie zawartej 28 maja br. umowy PKP CARGO nabyło na własność 60.000 udziałów w kapitale zakładowym AWT, co uprawnia do wykonywania 80 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Pozostałe 20 proc. udziałów w akcjonariacie AWT posiada czeska spółka Minezit SE, z którą PKP CARGO podpisało umowę szczegółowo regulującą wzajemne relacje wspólników (shareholders agreement). Umowa z grudnia 2014 roku reguluje również harmonogram ewentualnego nabycia przez PKP  CARGO pozostałych udziałów w AWT.

O AWT

Grupa AWT jest jednym z największych prywatnych kolejowych przewoźników towarowych w Europie i drugim pod względem wielkości przewoźnikiem w Czechach, z blisko 10-procentowym udziałem w rynku w 2013 roku pod względem pracy przewozowej. W 2013 roku Grupa AWT przewiozła 12 mln ton towarów, zrealizowała pracę przewozową na poziomie 1,54 mld tkm i wypracowała 282 mln euro przychodu.

Grupa AWT świadczy usługi na terenie Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Niemiec, Rumunii, Bułgarii, Polski oraz Chorwacji. Zatrudniając ok. 2,1 tys. pracowników, Grupa AWT obsługuje kompleksowo duże zakłady przemysłowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w przewozach towarów ciężkich i masowych, w tym węgla, stali oraz części samochodowych.

Grupa AWT zarządza rozległym taborem kolejowym, obejmującym ok. 160 lokomotyw i ponad 5 tys. wagonów (w tym ponad 65 proc. własnych). Posiada zdywersyfikowany portfel usług – oprócz wykonywania przewozów towarowych jest także operatorem 60 bocznic kolejowych w Czechach, posiada spółkę świadczącą usługi taborowe (serwis i wynajem wagonów), a także spółkę wyspecjalizowaną w pracach budowlanych, rekultywacji i gospodarce odpadami.