Platforma zakupowa

PKP CARGO czeka na najlepszych absolwentów

„Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” – pod takim hasłem ruszył program stażowyorganizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. PKP CARGO jest partnerem programu. Oznacza to, że absolwenci uczelni, którzy wezmą w nim udział, będą mogli zdobyć płatny staż w spółce, oraz doświadczenie przy najciekawszych projektach, realizowanych przez lidera rynku przewozów towarowych w Polsce. Najlepsi mogą liczyć na ofertę zatrudnienia.

W programie stażowym „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” wezmą udział autorzy najlepszych prac magisterskich i inżynierskich obronionych w 2014 roku. Rekrutacja będzie odbywać się dwuetapowo. Na początku kandydaci zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety sprawdzającej ogólne umiejętności absolwentów. Odpowiedzi zostaną ocenione przez specjalnie stworzony program komputerowy. Pod uwagę będzie również brana ocena uzyskana z obrony pracy dyplomowej. W ten sposób zostaną wyłonieni najlepsi, których w drugim etapie konkursu, spółki zaproszą na rozmowy kwalifikacyjne. Decydujący głos o przyznaniu nagrody w postaci stażu będzie należeć do Fundatorów. Ankieta jest dostępna na stronie http://www.msp.gov.pl/pl/pracuj-dla-nas.

Udział w inicjatywie wpisuje się w długofalową strategię PKP CARGO zakładającą aktywne wspieranie kształcenia młodych osób oraz działalności naukowej, która przyczyni się do promocji dziedzin jakimi są kolej, transport i logistyka.

– Zaangażowanie w działania takie, jak organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa program stażowy, to inwestycja w przyszłość naszej spółki– mówi Dariusz Browarek, członek zarządu PKP CARGO, przedstawiciel pracowników. – Kolejowe przewozy towarowe są bardzo perspektywiczną branżą, która potrzebuje innowacyjnego podejścia i świetnie wykształconych kadr. Wraz z rozwojem i poszerzaniem zakresu świadczonych przez nas usług, szukamy specjalistów w takich dziedzinach, jak transport i logistyka. Dzięki programowi stażowemu możemy odnaleźć najlepszych absolwentów którzy potencjalnie będą tworzyli naszą przyszłą kadrę. Zapoznamy ich ze specyfiką działania naszej firmy, licząc, że ich nowe, świeże spojrzenie, wpłynie pozytywnie na nasz biznes – dodaje Dariusz Browarek.

Udział PKP CARGO w programie „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” to nie jedyna inicjatywa łącząca biznes i naukę, w którą zaangażowana jest spółka. W grudniu 2014 roku podpisano umowę z Politechniką Białostocką, zakładającą współpracę naukowo-badawczą, obejmującą m.in. realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, publikowanie rezultatów badań, doradztwo naukowo-badawcze, przygotowywanie ekspertyz, a także konsultacje techniczne, technologiczne i ekonomiczne. Dodatkowo, oba podmioty będą wspólnie organizować konferencje i seminaria naukowe oraz realizować zadania projektowe. Najlepsze, wspólnie wypracowane rozwiązania, będą mogły zostać zaimplementowane przez przewoźnika.